Sáng ngày 30/6 trên 50 thành viên trong gia đình Hạnh Nguyện đã về lại chùa Phổ Quang - đạo tràng an cư kiết hạ thăm thầy chủ nhiệm CLB- Thích Thiện Nghĩa và dâng tịnh tài tịnh vật cúng dường 30 ngày trai phạn và trai tăng đến 40 chư tôn đức là hành giả an cư tại hạ trường. An cư là việc mà người xuất gia cần phải hành trì theo lời Phật dạy vào ba tháng mùa mưa từ sau Phật Đản đến tháng bảy mùa Vu Lan.

Tăng - Ni phải tập trung tại một trú xứ, hạn chế đi lại để tránh làm tổn thương các loài côn trùng và cũng là dịp để người tu trao dồi giới đức, làm ruộng phước điền cho Phật tử gieo trồng. Đồng hành trong buổi cúng dường còn có hội từ thiện An Nhiên đã dâng tịnh vật cúng dường lên chư tôn thiền đức.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận từ chương trình:

1

11

21

31

32

Các bạn có thể truy cập vào đây để xem lại hình cảnh từ các chương trình.

Chương trình chính

Bài viết nổi bật