Xin cảm ơn sự tích góp, sự chắc chiu mà từng mạnh thường quân, từng cá nhân Hạnh nguyện đã chung vai góp sức.

Xin được trích câu nói người xưa, mà cũng là phương chăm hoạt động của CLB, gửi đến tặng cả nhà: "SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH".

1

1

1

1

1

Các bạn có thể truy cập vào đây để xem lại tất cả hình ảnh được CLB Hạnh Nguyện ghi lại qua các chương trình thiện nguyện.