- CLB Hạnh Nguyện xin chân thành tri ân đến tất cả quý mạnh thường, quý nhà hảo tâm, cùng các thành viên CLB, đã cùng nhau chia sẻ và trợ duyên ủng hộ tài vật cho chương trình "Trái Tim Hạnh Nguyện "lần 6.

- Rất mong nhận được sự chung tay của quý vị trong những chương trình tiếp theo của clb.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật_(())_
Nam Mô Hiểu và Thương Bồ Tát Ma Ha Tát_(())_
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát_(())_
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát_(())_

Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại từ chương trình:

Các bạn có thể truy cập vào đường dẫn thư mục "Thư viện" để xem tất cả các hình ảnh được CLB ghi lại trong chuyến đi.