2016-11-15 16:18:23

CLB Hạnh Nguyện xin được gửi đến quý mạnh thường quân, các hội viên, thành viên bảng Tổng kết chương trình "Nuôi heo công đức - Gây quỹ vì cộng đồng" lần 5, kế hoạch chương trình "Mái ấm Hạnh Nguyện" số 9 như sau:
A/ Tổng kết nuôi heo công đức: (thời gian nuôi: Từ 4/7- 4/11/2016)
1/ Sabrina Cun : 100 CAD
2/ Dân _phụng: 2,000,000 VNĐ
3/ Tuấn: 600,000 VNĐ

Chương trình chính

Bài viết nổi bật