Qua gần 10 ngày thi công (24/11- 2/12), đến nay nhà đã đi vào phần xây xong móng, tô phần vách, mặt dựng, cửa. Dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 18/12. Và CLB sẽ làm lễ bàn giao vào ngày 18/12 (thay vì trước đó dự kiến là 25/12).

Lịch trình về ngày bào giao sẽ gửi đến cả nhà sau.

1

1

1

1

Chương trình chính

Bài viết nổi bật