2016-12-29 21:31:20

“Di Lặc Vui Xuân” là chương trình thiện nguyện chào xuân mà CLB thực hiện trong 3 năm qua, với hình ảnh hóa trang từ vị xuất gia tu hành đắc đạo theo truyên thống Phật giáo có tên “Phật Di Lặc”. Phật Di Lặc là vị được Đức Phật Thích Ca chọn làm vị Phật tiếp theo trong tương lai; Di Lặc với hình tướng bụng to để dung chứa những điều khó dung trong thiên hạ, miệng luôn tươi cười để xã bỏ những chuyện buồn khổ của thế gian. Khi Ngài đi đến đâu đều xoa tan những đau khổ và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người đến đó. Và đó cũng chính là đặc tính từ bi, ban vui của Phật giáo.

2016-01-26 17:29:00

Sau khi kết thúc tại địa điểm thứ nhất- Trung Tâm Bảo trợ xã hội. Chúng tôi lại tiếp tục hành trình, chuyến xe hạnh nguyện lại xuôi về huyện Bình Đại chùa Phước Lộc để cùng giao lưu và tặng 200 phần quà đến với các em nghèo khó.

Chương trình bắt đầu lúc 13h30, sau những tiết mục khởi động hoạt náo đầy vui nhộn của thầy Chủ Nhiệm, chương trình lại bắt đầu với những màn múa chào đại biểu của các em Phật tử chùa Phước Lộc và sau cùng là sự reo vui với niềm vui hoan hỷ khi Phật Di lặc chính thức xuất hiện.

2016-01-25 17:29:36

“Mái chùa che chở hồn dân tộc,
Nếp sống bao đời của tổ tông”

Đó là câu nói được ông cha ta từ ngàn xưa để lại, hình ảnh thân quên “mái chùa” đã đi vào lòng người, tồn tại trong mỗi con người Việt Nam- như cái hồn của dân tộc; mái chùa là hình ảnh gần gũi trong mọi nếp sống sinh hoạt, tín ngưỡng của người dân. Điều đó có thể nói “Chùa là nhà và nhà là chùa”.

2016-01-27 18:43:25

Những hình ảnh thân thương, gần gũi của từng thành viên trên chuyến xe Hạnh Nguyện ^^^

Chương trình chính

Bài viết nổi bật