Xin được cảm niệm và tri ân tất cả Phật tử, và thành viên.

2

2

2

2

2

Các bạn có thể truy cập vào đây để xem lại tất cả hình ảnh được CLB Hạnh Nguyện ghi lại qua các chương trình thiện nguyện.