Tổng hợp hình ảnh từ buổi cúng dường đại giới đàn Pháp Hải tỉnh Trà Vinh, vào ngày Chủ Nhật 20/11 vừa qua.

Trên 600 giới tử Tăng Ni đã được CLB cúng dường gồm tịnh tài và tịnh vật (kinh lời Phật dạy), với tông kinh phí trên 150,000,000 VNĐ do quý Phật tử gần xa phát tâm cúng dường.

Xin được cảm niệm và tri ân tất cả Phật tử, và thành viên.

2

2

2

2

2

Các bạn có thể truy cập vào đây để xem lại tất cả hình ảnh được CLB Hạnh Nguyện ghi lại qua các chương trình thiện nguyện.

Chương trình chính

Bài viết nổi bật