2017-07-16 11:29:17

Sáng ngày 16/7/2017 (23/6/al) CLB Hạnh Nguyện đã trở về chùa Phổ Quang - nơi an cư kiết hạ của chư Tăng để gieo duyên cúng dường lên Tam Bảo và hiện tiền chư hành giả tại trường hạ. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, dưới sự chứng minh của 75 hành giả tại hạ trường. Đại Đức Thích Thiện Nghĩa- Chủ nhiệm CLb đã thay mặt toàn thể thành viên dâng lên lời tác bạch cúng dường trước khi dâng tài vật cúng dường lên chư tôn đức. Đây là phước báo rất thù thắng, trên hết trên mọi con đường phước -đó là cúng dường Tam Bảo.

2017-02-07 11:30:00

Du xuân trở về với cội nguồn tâm linh, thông qua việc hành hương viếng 10 cảnh Bụt là nguồn pháp an lạc nhất, tạo năng lượng bình an cho chúng ta suốt một năm.
Chúng ta sẽ rất bình an và tự tin đối diện với những vì sao hạn xấu chiếu mạng, vì chúng ta tin rằng "phước" mới là nhân tố quyết định nơi chúng ta đi về.
Du xuân hành hương 10 cảnh chùa tại Bến Tre vừa qua, là một trong những niềm an lạc cho mỗi chúng ta.
Những hình ảnh, những nụ cười hoan hỷ trên từng nét mặt sau đây sẽ nói lên điều đó.

2017-02-06 11:20:23

Vào những ngày cuối xuân mùng 9 tết, CLB Hạnh Nguyện do Thầy Thích Thiện Nghĩa làm trưởng đoàn và Thầy Thích Đạo Mãnh đã hướng dẫn trên 100 Phật tử và thành viên về lại tỉnh Bến Tre huyện Bình Đại, Châu Thành hành hương 10 cảnh chùa để cầu bình an trong năm.
Tại huyện Bình Đại CLB đã đến: chùa Hội Tôn Phú Thọ, Vạn Phước, Phước Lộc.
Tại huyện Châu Thành CLB đã đến: chùa Bửu Thành, Phật Nhựt, Từ Huệ
Tại Tp. Bến Tre CLB đã đến: chùa Phước Lâm, Ni Viện Bạch Vân, chùa Viên Minh.

Chương trình chính

Bài viết nổi bật