Sau đây là một số hình ảnh được các thành viên ghi lại từ chương trình:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Các bạn có thể truy cập vào đường dẫn thư mục "Thư viện" để xem tất cả các hình ảnh được CLB ghi lại buổi liên hoan.