Thay mặt toàn CLB, xin có lời chân thành tri ân đến quý Chư tôn Đức Tăng, quý Phật tử, quy1manh5 thường quân và cùng tất cả thành viên đã tham gia, trợ duyên cho CLB thực hiện tốt chương trình này.

Kính chúc đến toàn thể Quý Vị Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại từ chương trình:

Các bạn có thể truy cập vào đường dẫn thư mục "Thư viện" để xem tất cả các hình ảnh được CLB ghi lại trong chuyến đi.