10 hoàn cảnh được trợ cấp mỗi tháng do Công ty Bảo Việt Nhân Thọ -Bến Tre và cô Thuỷ P. 6 cùng mạnh thường quân Bến Tre tài trợ.
Cảm ơn anh Bảo, cô Thuỷ, anh Trí, SC. Nguyệt và các MTQ đã trợ duyên cho bà con.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận lại từ chương trình:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chương trình chính

Bài viết nổi bật