2018-03-13 17:47:29

Phương danh các hội viên hùn phước chương trình "Nuôi heo công đức" lần 7 (Xây nhà tình thương số 17)
1. Nguyễn Thị Ngọc Hương: 500.000 VNĐ
2. Lê Phú Toàn: 2.000.000 VNĐ
3. Phạm hữu Nghị: 1.000.000 VNĐ

2018-03-10 17:18:31

Vừa qua ngày 09/3 CLB Hạnh Nguyện đã có chuyến khảo sát thực tế hoàn cảnh gia đình chị Võ Kim Loan sinh 1980 tại xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú.

Gia đình chị có hai nhân khẩu, chồng chị vừa qua đời, con gái đang đi học, bản thân chị thì nhiều bệnh trong người; hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo vô cùng khó khăn.

Chương trình chính

Bài viết nổi bật