2018-01-29 15:10:31

Gửi cả nhà hình ảnh thân thương đầy màu sắc Phât giáo qua hình ảnh bồ tát Di Lặc vào đời bằng tinh thân khoan dung (bụng lớn), lắng nghe (tai to)và đầy hoan hỷ (tươi cười) và tinh thần từ bi (trao quà tặng lộc).

Chương trình chính

Bài viết nổi bật