Sáng ngày 26/4 vừa qua, CLB Hạnh Nguyện đã có buổi cúng dường trang nghiêm và thanh tịnh tại đại giới đàn Từ Phong - chùa Viên Minh.

Gieo duyên trong chương trình cúng dường, ngoài việc hùn phước cùng với chư tôn đức tại Bến Tre, CLB còn sắm sanh Tứ sự cúng dường dâng lên cúng dường 400 chư tôn đức Tăng Ni và giới tử.

 

Đây là một việc làm đầy ý nghĩa, vô cùng phước báo mà CLB đã thực hiện thông qua sự tác duyên lành từ quý Phật tử, mạnh thường quân và thành viên.

Sau đây là một số hình ảnh được các thành viên ghi nhận từ chương trình:

1

3

9

11

13

16

18

20

22

27

Các bạn có thể truy cập vào đây để xem lại tất cả hình ảnh được CLB Hạnh Nguyện ghi lại qua các chương trình thiện nguyện.

Chương trình chính

Bài viết nổi bật