Như đã thông tin từ trước, sáng nay ngày 26/8 chúng tôi đã thay mặt cho CLB Hạnh Nguyện và toàn thể quý MTQ về lại xã Tân Bình huyện Mỏ Cày Bắc động thổ tuyến đường dài 300m x 2m mang tên "HẠNH NGUYỆN".

Bà con rất con và hăng háy cùng nhau làm, dự kiến ngày 30/8 sẽ hoàn tấc và khánh thành đưa vào sử dụng cho kịp thời gian tựu trường. Thầy cũng đã trao trước 20 triệu cho địa phương làm đường, còn lại sẽ trao vào ngày khánh thành.

Xin ghi nhân và cảm niệm toàn thể quý MTQ đã trợ duyên.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận từ chương trình:

1

2

3

4

5

6

7

8

Chương trình chính

Bài viết nổi bật