2018-12-22 15:46:59

( Hán dịch, nhà Dao Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch
Viêt dịch: cố trưởng lão HT. Thích Trí Tịnh )
---------------------------------------------------

2018-12-22 15:44:00

Một lòng quy kính,
Phật A Di Đà,
Thế giới Cực Lạc,
Nguyện lấy hào quang,
Trong sạch soi cho,

2018-05-17 22:23:04

Nhân đại lễ Phật Đản 2018 - Phật lịch: 2562, CLB Hạnh Nguyện xin gửi đến quý Phật tử, đạo hữu và các thành viên "Thông điệp" Phật Đản của trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ giáo hội Phật Giáo Việt Nam gửi đến Tăng Ni và tất cả accs Phật tử trong và ngoài nước.

2018-01-03 16:07:32

"Sông ái dài muôn dặm,
Biển khổ rộng vô cùng,
Muốn khỏi đường sống chết,
Phải niệm Phật hồng danh.

2017-02-26 07:09:17

Phật dạy 20 điều khó không mang một sắc thái bi quan hay chán chường, mà nhằm chỉ dạy chúng ta phải ý thức rằng sự sống này phải nương nhờ lẫn nhau mới bảo tồn mạng sống trên nền tảng của nhân quả; và chúng ta phải cố gắng, rèn luyện nhân cách, đạo đức tâm linh để vượt lên trên những gì tầm thường của thế gian.

2016-09-25 10:29:35

Tăng là gì?

Tăng là đệ tử xuất gia,
Tiếp bước theo Phật Ta bà hóa duyên
Vân du khắp cả mọi miền
Truyền trao chân lý xiển dương pháp màu.

2016-09-23 10:23:13

Pháp là gì?

Pháp là chân lý thế gian,
Phật xưa giác ngộ tìm đàn chỉ ra,
Dạy răng khắp chúng ta bà
Tùy bệnh cho thuốc gần xa đều nhờ.

2016-09-21 10:19:50

Phật là gi?

Phật là người đã giác ngộ,
Khác chúng sanh vốn dĩ chỗ mê lầm,
Phật là người nhận rõ nguồn tâm
Biết phân định chánh - tà, thiện - ác.

2016-04-26 16:09:22

Trên bước đường gieo duyên cho thành viên tham gia CLB Hạnh Nguyện trồng ruộng phước điền lên Tam Bảo mà hiện diện là Tăng Ni - người kế thừa gia tài sự nghiệp của Đức Phật.

Trong kinh Đức Phật dạy trong tất cả sự cúng dường, duy chỉ có pháp cúng dường Tam Bảo là thù thắng nhất và phước báo tròn đầy nhất. Và người xưa cũng có dạy: "Nhất nhơn tác phước thiên nhơn hưởng; vạn độc thọ khai vạn thọ hương" (nghĩa là: “một người làm phước thì ngàn người hưởng lây; như một bông hoa nở thì trong vườn thì ngàn bông hoa còn lại đều thơm”).

2016-02-05 19:28:13

Chỉ còn không lâu nữa là chúng ta đón chào một mùa Xuân mới, xuân Bính Thân là xuân năm con khỉ. Xin có vài lời về câu chuyện hình ảnh ba con khỉ mà chúng ta hay thấy: bịt tai, bịt mắt và bịt miệng; cũng như ý nghĩa biểu tượng của ba hình ảnh này.

Thoạt đầu khi mới nhìn qua bức tượng này có lẽ ai trong chúng ta cũng tưởng như đã hiểu được ẩn ý của nó. Đó là: “không nói, không thấy, không nghe”. Nhiều người cho rằng bức tượng ấy muốn dạy chúng ta hãy ở yên và sống cuộc sống của mình, đừng quan tâm đến chuyện của người khác hay những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng nếu hiểu như vậy thì thiếu chính xác và chưa đầy đủ.