"An cư (*) chánh pháp ấy Phật truyền,
Tứ chúng (*) tu hành kết thiện duyên,
Thúc liễm thân tâm gìn phẩm hạnh,
Cùng nhau vâng giữ mối đạo huyền"

Thế là một lần nữa mùa an cư kiết hạ của những người xuất gia lại trợ về, an cư là truyền thống tu học có từ thời Đức Phật và được lưu truyền đến tận ngày nay.
Mục đích của việc an cư là nuôi dưỡng lòng từ bi vì khi xưa tại Ấn Độ vào những tháng mùa mưa thì côn trùng sanh sôi nảy nở, nếu đệ tử Phật đi khất thực sẽ giẫm đạp lên chúng, nên Phật chế định người tu hành phải cấm túc trong 3 tháng.
Thứ hai an cư là để người xuất gia tu rèn giới đức của mình, trao dồi thêm cho mình hành trang để lấy đó làm tư lương mà dấn thân vào đời, tùy duyên mà hóa độ chúng sanh.
Đó là hai mục đích cơ bản của việc an cư kiết hạ.
An cư theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền (Phật giáo Phát triển) được chế định từ tháng tư (sau lễ Phật Đản) đến tháng bảy (mùa Vu Lan).
Trong ba tháng này Phật tử khắp nơi vì muốn gieo trồng phước duyên lên Tam Bảo mà lần lượt trở về các trú xứ nơi có đạo tràng an cư kiết hạ để phát tâm cúng dường lên chư Tôn Đức Tăng -Ni để giúp người xuất gia an tâm tu học.
Tại chùa Phổ Quang Tịnh Nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ của chư Tăng cũng đã bắt đầu đi vào khóa hạ. Thời khóa tu học tại hạ trường rất nghiêm mật và nghiêm túc.

19390612 1027875234015423 8765232270811839813 o

Mỗi ngày 6 thời khóa tụng niệm như sau:
- 3h45: Thức dậy
- 4h00: Tụng kinh
- 6h00: Ăn sáng
- 8h00: Tụng kinh
- 10h00: Tụng kinh
- 11h00: Ăn trưa
- 11h30: Kinh hành, niệm Phật
- 12h00: Chỉ tịnh
- 14h00: Tụng kinh
- 16h00:Tụng kinh
- 15h00: Cơm chiều
- 18h30: Tụng kinh
- 21h00: Ngồi thiền
- 22h00: Chỉ tịnh.
----------------------------

19275316 1027875240682089 3405497076309602567 n

xin chia sẻ với quý Phật tử hữu duyên có thể sắp xếp thời gian trở về chùa tham dự các khóa lễ vào lúc: 8h00 sáng, 14h00 chiều, 18h30 tối, và 21h00 mỗi ngày.
(*): an cư: là danh từ Phật học trong Phật giáo, nói cho đủ là an cư kiết hạ là thời gian tu học của người xuất gia trong 3 tháng mùa mưa từ tháng 4- tháng 7 âm lịch. theo Phật giáo Bắc Truyền.
(*) Tứ chúng: là 4 hàng đệ tử Phật: Tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ.