1. Cô Mai: 500.000 VNĐ
2. Chị Ánh: 500.000 VNĐ
3. Chị Dung: 300.000 VNĐ

I. Tổng thu: 5.400.000 VNĐ đính kèm danh sách như sau:
1. Anh Lâm: 4.690.000 VNĐ
2. Cô Hương Dương: 200.000 VNĐ

Xin chân thành tán dương và cảm niệm công đức lành:
A. Các Phật tử pháp tâm cúng dường 30 ngày Trai Phạn (thức ăn):
12. Nguyễn Mỹ: 01 ngày
13. Nguyễn Kim Phượng - Nguyễn Thị Thanh Tùng: 01 ngày

Xin chân thành tán dương và cảm niệm công đức lành:
A. Các Phật tử pháp tâm cúng dường 30 ngày Trai Phạn (thức ăn):
1. Phạm Sơn Tùng: 01 ngày
2,3. Phạm Văn Hùng (PD. Nhuận Tuệ): 02 ngày

- Thời gian tổ chức: 5/5/2019
- Tại tỉnh Tây Ninh và Bến Tre

A. Tổng thu:
- Hiện kim: 7.000.000 VNĐ
>>> Danh sách ủng hộ đầy đủ:
1. David Dang: 500.000 VNĐ
2. Thich An Luc: 500.000 VNĐ
3. Trinh Trinh Thi Thuy: 300.000 VNĐ

A. Khoản thu:
1. Tiền quà: 32.450.000 VNĐ (1)
>>>>Danh sách trợ duyên bổ sung:
1. Bảo Ngô: 1.000.000 VNĐ

I. Tổng chi: 7.490.000 VND
1. Gạo 14 bao 10 kg x 12.000 = 1.680.000 VND
2. Mì 14 x 65.000 = 910.000 VND
3. Phong bì 14 bao x 350,000 = 4.900.000 VND

I. TỔNG THU: 5,900,000: Đính kèm danh sách ủng hộ như sau

1. Chị Lan: 500,000 VND
2. Chị Nghi: 500,000 VND