Phương danh Quý MẠnh Thường Quân ửng hộ chương trình "Bát nui thật - Ấm lòng người" lần 70 

1. An Nguyen: 200.000 VNĐ (Ck)
2. Nhóm: BaLaMat(200.000 VNĐ) - LacHồng.AnhThư. Mỹ Dung(300.000 VNĐ) - LiênBích.DiệuDưộng(200.000 VNĐ) - ThuThảo. Nga(200.000 VNĐ)
3. Cô Dung và bạn: 400.000 VNĐ


4. Cô Thiện: 100.000 VNĐ 
5. Cô Hương Dương: 200.000 VNĐ 
6. Cô Loan Le: 100.000 VNĐ
Kính chúc quý vị thân lạc, tâm an, gia đình luôn vui vẻ và thành tựu mọi ước nguyện. 
Nam Mô Hiểu và Thương bồ tát.

2

4

6

Tổng kết thu chi chương trình "Bát nui thật - Ấm lòng người" kỳ 69

A/ Khoản thu
* Danh sách MTQ ủng hộ:
1. Một MTQ: 500.000 VNĐ

A/ Tổng thu:
- Hiện kim: 25.850.000 VNĐ (bao gồm giá trị 50 thùng mì)
1/ Trọng Nghĩa: 200.000 VNĐ
2/ Duyên Nguyễn: 600.000 VNĐ

Phương danh MTQ gieo duyên chương trình "Tu tập gieo duyên - Thiện nguyện đầu xuân" (danh sách cập nhật đến ngày 19/3

16/ David Dang: 1.500.000 VNĐ
17/ cô Mai: 500.000 VNĐ

Phương danh MTQ gieo duyên chương trình "Tu tập gieo duyên - Thiện nguyện đầu xuân"
1/ Trọng Nghĩa: 200.000 VNĐ
2/ Duyên Nguyễn: 600.000 VNĐ

A/ TỔNG THU: 10.650.000 VNĐ VÀ 50 USD
>>> Danh sách ủng hộ bổ sung:
13. Cảnh Phong: 500.000 VNĐ (tk)
14. Một Mạnh thường quân: 500.000 VNĐ (tk)

Phương danh quý MTQ trợ duyên Bát nui kỳ 68

8. Hang Dang: 500.000 VNĐ
9. Gia đình: Balamat: 200.000 VNĐ

Phương danh quý MTQ trợ duyên Bát nui kỳ 68

1. Gia đình cô Mai: 500.000 VNĐ
2. Trần Quốc Dung: 1.000.000 VNĐ

I. TỔNG THU: 5.800,000 VND bao gồm danh sách ủng hộ sau đây:
1/ Chị Thuỷ và chị Thuỳ: 1.000.000 VNĐ
2/ Chị Nghi: 500.000 VNĐ

Tri ân các mạnh thường quân đã ủng hộ chương trình Hạt Gạo Hạnh Nguyện lần thứ 20 - Mừng xuân Mậu Tuất 2018
1/ Chị Thuỷ và chị Thuỳ: 1.000.000 VND
2/ Chị Nghi: 500.000 VND