Phương danh quý mạnh thường quân ửng hộ các chương trình thiện nguyện cuối năm của CLB

A/ Ủng hộ đồng bào Bình Định sau cơn lũ:
22/ cô Hương Dương: 500.000 VNĐ 
23/ Gia đình Loan Le: 1.000.000 VNĐ
24/ Phượng Trần: 200.000 VNĐ
25/ Thuy U Kim Do: 300.000 VNĐ

A/ Thu: 36,160,000 VNĐ
Danh sách ủng hộ bổ sung
An Brenda: 500,000 VNĐ
Cô Huyền Trân: 300,000 VNĐ
Anh Mỹ: 200,000 VNĐ
Vân Anh: 500,000 VNĐ

Danh sách cứu trợ bà con Bình Định sau cơn lũ lịch sử (danh sách Ngày 23 và 24/12 )

14/ Hoa Nguyen: 500.000 VNĐ 
15/ Yến Anh: 500.000 VNĐ
16/ tik tok: 400.000 VNĐ
17/ một mạnh thường quân: 200.000 VNĐ (gửi vào tk)
18/ Anh Khoa: 1.000.000 VNĐ
19/ Chị Dung: 500.000 VNĐ
20/ Trần Thị Mỹ Dung: 500.000 VNĐ (gửi vào tk)
21/ Một mạnh thường quân: 500.000 VNĐ

Danh sách cứu trợ bà con Bình Định sau cơn lũ lịch sử (danh sách Ngày 21 và 22/12 )

1/ Thầy: 1.000.000 VNĐ 
2/ Hoàng Lan: 2.000.000 VNĐ
3/ chị Như: 1.000.000 VNĐ

Phương danh Quý tấm lòng vàng trợ duyên chương trình thiện nguyện tết Đinh Dậu "Hơi ấm mùa xuân" lần 5 tại tỉnh Đồng Nai(ds, cập nhật ngày 20/12)

28. Oanh Ngô: 500.000 VNĐ
29. Hà Đình: 250.000 VNĐ
30. Út Cưng Khắc: 200.000 VNĐ
31. Phạm Nghi: 500.000 VNĐ
32. Nguyễn Hồng Nhã: 2.000.000 VNĐ
33. Lê Nguyễn Đài Trang: 500.000 VNĐ

Phương danh Quý tấm lòng vàng trợ duyên chương trình thiện nguyện tết Đinh Dậu "Hơi ấm mùa xuân" lần 5 tại tỉnh Đồng Nai(ds, cập nhật ngày 17/12)

25. Nguyễn Đức Hương: 200.000 VNĐ
26. Thiện Bùi Chí và nhóm bạn: 2.000.000 VNĐ
27. Nhóm mạnh thường quân (giấu tên): 5.000.000 VNĐ

Phương danh Quý tấm lòng vàng trợ duyên chương trình thiện nguyện tết Đinh Dậu "Hơi ấm mùa xuân" lần 5 tại tỉnh Đồng Nai(ds, cập nhật ngày 15/12)

16. Nga Duong: 500.000 VNĐ
17. Hang Dang: 1.000.000 VNĐ
18. Cô Song: 200.000 VNĐ

Phương danh Quý tấm lòng vàng trợ duyên chương trình thiện nguyện tết Đinh Dậu "Hơi ấm mùa xuân" lần 5 tại tỉnh Đồng Nai(ds, cập nhật ngày 14/12)

1. Chị Lan 3.000.000 VNĐ 
2. Chị Cầm: 500.000 VNĐ
3. gia đình Phụng: 2.000.000 VNĐ

1.Các khoản tiếp nhận:4.300.000 VNĐ tiền mặt và 150kg gạo.
2.Các khoản chi:
Mua bánh 230.000 VNĐ
Mua mì 336.000 VNĐ

Phương danh quý tấm lòng vàng trợ duyên trong chương trình "Hạt gạo Hạnh Nguyện" lần 8 - Chia sẻ hàng thàng đến 13 hộ khó khăn tại khu vực TP.HCM {ds, cập nhật: 02/12}

9.Cô Thuy U Kim Đo: 300.000 VNĐ
10.Gia đình mạnh thường quân Thịnh-Cúc: 500.000 VNĐ