Tổng kết chương trình bát nui kỳ 63:

A/ TỔNG THU: 7.800.000 VNĐ (cộng luôn kỳ trước)
>>> DANH SÁCH ỦNG HỘ BỔ SUNG:
Cô tuyết: 500.000 VNĐ
Trang: 500.000 VNĐ

Cô Mai: 500.000 VNĐ
Cô Thủy: 200.000 VNĐ
Chị Lan: 600 ổ bánh mì
Cô Huệ: 12kg chả
Chị Như: túi nilong
Cô Nhuận: 2kg hành phi
Tùng: 2,5 kg hành ngò
Hùng: 10kg đậu hủ, băp trái

B/ TỔNG CHI : 3.113.000 VNĐ

C/ CÒN LẠI KỲ 63 : 4.687.000 VNĐ

>>> CỘNG VÀO QUỸ: 61.437.000 VNĐ VÀ 100USD
>>> TRÍCH LÀM TỪ THIỆN: 20.000.000 VNĐ
>>> NHƯ VẬY QUỸ HIỆN TẠI CÒN: 41.437.000 VNĐ VÀ 100 USD

BTC sẽ chuyển giao đến thủ quỹ chương trình, dùng làm quỹ duy trì hoạt động Bát Nui và chương trình thiện nguyện cần thiết.

Xin tri ân cả nhà và thông tri cùng quý vị.

30