1.Quỹ lần 16 còn 7.587.000 VNĐ
2.Các khoản mạnh thường quân ủng hộ lần thứ 17
* Chị Hoàng Lan 500.000 VNĐ
* Chị Dung 300.000 VNĐ

* Cô Hương Dương 200.000 VNĐ
* Cô Diệu Thanh 1.500.000 VNĐ
Tổng thu 2.500.000 VNĐ
3.Các khoản chi:
- Mua mì 360.000 VNĐ
- Sữa 417.000 VNĐ
- Nước tương 7.000 VNĐ
- Dầu ăn 25.000 VNĐ
- Bột nêm 17.000 VNĐ
- Phong bì 1.900.000 VNĐ

Tổng chi 2.726.000 VNĐ
Như vậy kết thúc kỳ 17,quỹ Hạt Gạo Hạnh Nguyện còn 7.361.000 VNĐ (7.587.000 VNĐ + 2.500.000 VNĐ - 2.726.000 VNĐ = 7.361.000 VNĐ)
*****
CLB xin báo cáo đến cả nhà và xin chân thành cảm tạ những tấm lòng vàng đã luôn luôn dõi theo, trợ duyên và trợ lực cho chương trình được thực hiện một cách tốt đẹp viên mãn!

1