7/ chị Ánh: 1.000.000 VNĐ
8/ chị Lan: 1.000.000 VNĐ
Xin tri ân tấm lòng từ tất cả quý vị.

-----------------------------------
****Nội dung chương trình như sau****
- Phóng sanh: tùy hỷ gieo duyên (khoảng 30k/kg cá). BTC sẽ phối hợp Phật tử mua cá tại các trại cá giống và được Hội Thủy Sản kiểm duyệt kĩ trước khi thả xuống dòng sông và đảm bảo không bị đánh bắt trong vòng 1 tuần.
- Quà tặng còn thiếu: sữa vinamik 160 hộp, và chuối . Nếu mọi người có nhu cầu cầu cho gì cho quý vị tại trại Tâm thần CLB sẽ nhận và tặng vào ngày đó.

thanhyou8