Tổng kết chương trình bát nui kỳ 63:

A/ KHOẢN THU:
- HIỆN KIM: 2.400.000 VNĐ
>>> DANH SÁCH ỦNG HỘ:
- Cô Ánh: 500.000 VNĐ
- GiaDinhBaLaMat: 200.000 VNĐ

- Nga Tran: 100.000 VNĐ
- Lạc Hồng(Thanh Bich): 100.000 VNĐ
- AnhTuấn(Pháp Đức): 100.000 VNĐ
- AnhThư(Hoa Tâm): 100.000 VNĐ
- Quí Ngọc: 1.000.000 VNĐ
- Chị Nghị: 300.000 VNĐ
- HIỆN VẬT:
+ cHỊ Lan: 600 ổ bánh mì
+ Chị Như: bao xốp
+ Chị Thùy: đậu hủ, bấp
+ Cô Nhuận: 2kg hành phi
+ chị Tùng: hành ngò
B/ KHOẢN CHI : 4.445.000 VNĐ GỒM:
- 10kg nui NUI; 1,5 kg nấm, 3kg bột nêm, 2 bình dầu ăn: 1.150.000 VNĐ
- Rau củ 85 kg: 935.000 VNĐ
- Chả: 12kg: 600.000 VNĐ
- Hộp 700: 860.000 VNĐ
- Ga 2 bình: 650.000 VNĐ
- Xe vận chuyện: 250.000 VNĐ
C/ ÂM QUỸ: 2.045.000 VNĐ
>>> NHƯ VẬY QUỸ KỲ 64 LÀ: 39.392.000 VNĐ VÀ 100 USD
Xin hoan hỷ thông tri cùng quý thành viên và MTQ được rõ.

31