Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 65:

1/ Một PT: 200.000 VNĐ
2/ Diệu Hạnh: 500.000 VNĐ

3/ BaLaMat200.000 VNĐ
4/ Nga Tran100.000 VNĐ
5/ Lạc Hồng 100.000 VNĐ
6/ AnhThư 100.000 VNĐ
7/ Anh Tuấn 100.000 VNĐ
8/ Liên Bích 100.000 VNĐ
9/ Diệu Dương 100.000 VNĐ
Xin cảm niệm sự gieo duyên từ quý MTQ, chúc quý vị an lạc .

thanhyou12