Phương danh những tấm lòng vàng đã phát tâm ủng hộ chương trình Hạt Gạo Hạnh Nguyện lần thứ 18.

1/ Chị Kim Dung 300.000 VNĐ
2/ Chị Hoàng Lan 500.000 VNĐ

3/ Chị Nghi 500.000 VNĐ

Xin chân thành cảm niệm công đức lành của quý vị !

thanhyou13