3. Các khoản chi
- 10 thùng mì Ba Miền ×58.000 VNĐ/thùng = 580.000 VNĐ
- 40 kg gạo × 11.000 VNĐ/kg =440.000 VNĐ
(Tổng cộng 110kg gạo nhưng do mtq ủng hộ các đợt trước còn lại nên chỉ cần mua 40kg).
- 11 phong bì × 150.000 VNĐ/phong bì = 1.650.000 VNĐ
Tổng chi : 2.670.000 VNĐ
=>Như vậy kết thúc kỳ 18,quỹ Hạt Gạo Hạnh Nguyện còn 7.791.000 VNĐ (7361.000 VNĐ + 3.100.000 VNĐ - 2.670.000 VNĐ = 7.791.000 VNĐ).
*****
CLB Hạnh Nguyện xin thông báo chi tiết đến cả nhà.

3