A/ KHOẢN THU: 3.200.000 VNĐ
>>> Danh sách ủng hộ bổ sung:
An: 200.000 VNĐ (tk)
Chị Nghi: 300.000 VNĐ
Chị Ánh: 500.000 VNĐ

Cô Thân: 500.000 VNĐ
Cô Thủy: 200.000 VNĐ
Hoàng Lan: 600 ổ bánh mì
Chị Như: bao xốp
Anh Tòng: hành, ngò
Cô Nhuận: 2kg hành phi
B/ KHOẢN CHI: 3.893.000 VNĐ gồm:
30kg Nui: 450.000 VNĐ
1,5 nấm: 345.000 VNĐ
2kg bột nêm: 70.000 VNĐ
2kg đường phèn: 35.000 VNĐ
3kg bột ngọt: 168.000 VNĐ
2 bồn dầu ăn: 200.000 VNĐ
85kg rau củ quả: 970.000 VNĐ
Chả: 650.000 VNĐ
Hộp: 720.000 VNĐ
Xe: 250.000 VNĐ
C/ CÒN LẠI (-): 693.000 VNĐ
>>> NHƯ VẬY QUỸ KỲ 65 CÒN: 38.699.000 VNĐ và 100USD
Xin thông tri đến cả nhà được rõ.
P/s: Lịch nấu nui kỳ 66 CLB sẽ thông báo sau.

6