Tri ân các mạnh thường quân đã ủng hộ chương trình Hạt Gạo Hạnh Nguyện lần thứ 20 - Mừng xuân Mậu Tuất 2018
1/ Chị Thuỷ và chị Thuỳ: 1.000.000 VND
2/ Chị Nghi: 500.000 VND

3/ Chị Trúc: 500.000 VND
4/ Chị Như: 500.000 VND
5/ Chị Dung: 300.000 VND
6/ Bạn chị Dung: 1.000.000 VND
7/ Chị Lan: 500.000 VND
8/ Cô Diệu Thạnh: 1.500.000 VND

thanhyou22