I. TỔNG THU: 5.800,000 VND bao gồm danh sách ủng hộ sau đây:
1/ Chị Thuỷ và chị Thuỳ: 1.000.000 VNĐ
2/ Chị Nghi: 500.000 VNĐ

3/ Chị Trúc: 500.000 VNĐ
4/ Chị Như: 500.000 VNĐ
5/ Chị Dung: 300.000 VNĐ
6/ Bạn chị Dung: 1.000.000 VNĐ
7/ Chị Lan: 500.000 VNĐ
8/ Cô Diệu Thạnh: 1.500.000 VNĐ

II. TỔNG CHI: 4.473.000 VNĐ bao gồm các hạng mục sau:
1/ Gạo: 1.300.000 VNĐ
2/ Mì gói: 12 thùng 708.000 VNĐ
3/ 12 hộp bánh Cosy: 600.000 VNĐ
4/ 1 sắp phong bì: 15.000 VNĐ
5/ 12 phong bì: 1.800.000 VNĐ

III. THU - CHI (QUY KỲ 20) 1.327.000 VNĐ

IV. TỔNG QUỸ KỲ 19 và 20: 3.750.000 VNĐ + 1.327.000 VNĐ = 5.077.000 VNĐ

Xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân và các thành viên đã đồng hành cùng chương trình.

Chúc quý vị và gia đình nhiều sức khoẻ và hưởng một mùa xuân được vuông tròn hạnh phúc.