A/ TỔNG THU: 10.650.000 VNĐ VÀ 50 USD
>>> Danh sách ủng hộ bổ sung:
13. Cảnh Phong: 500.000 VNĐ (tk)
14. Một Mạnh thường quân: 500.000 VNĐ (tk)

15. Chị Nghị: 300.000 VNĐ
16. Cô Thủy: 200.000 VNĐ
17. An Nguyen: 200.000 VNĐ (tk)
18. Cô Bé: 50.000 VNĐ
19. Loan Le: 200.000 VNĐ
20. Cô HƯơng Dương: 200.000 VNĐ
21. Chị ÁNH: 500.000 VNĐ
22. Chị Lan: 600 ổ bánh mì
23. Hùng: 10kg đậu hủ và bắp
24. Chị Như: túi nhựa
25. Cô Nhuận: hành phi
26. Tùng: 2kg hành ngò

B/ CHI: 4.300.000 VNĐ
- Nui, nêm nếm và dầu ăn: 1.290.000 VNĐ
- chả: 625.000 VNĐ
- Ga: 615.000 VNĐ
- Rau củ quả: 850.000 VNĐ
- Hộp: 670.000 VNĐ
- Xe: 250.000 VNĐ

C/ CÒN LẠI: 6.400.000 VNĐ VÀ 50 USD

>>> NHƯ VẬY QUỸ BÁT NUI KỲ 68 CÒN: 42.407.000 VNĐ và 150 USD

Xin công bố quý vị tường tri.

53