Phương danh MTQ gieo duyên chương trình "Tu tập gieo duyên - Thiện nguyện đầu xuân" (danh sách cập nhật đến ngày 19/3

16/ David Dang: 1.500.000 VNĐ
17/ cô Mai: 500.000 VNĐ

18/ Hoa Thiện: 500.000 VNĐ
19/ Diệu Hạnh: 500.000 VNĐ
>>> Tổng hiện kim và hiện vật đã nhận: 13300k và 50 thùng mì
>>> Các hiện vật còn thiếu cần trong chương trình:
+ Nước tương: 100 chai
+ Đường cát: 100kg
+ Dầu ăn: 100 chai (1 lít)
+ Bột ngọt: 100 bịch (400gm)
+ Sữa ông thọ: 100 hộp
>>> Mong cả nhà tiếp tục gieo duyên nhé.
>>> Danh sách đi hiện tại đã đủ ghế, xin được ngưng tiếp nhận đăng ký tham gia từ đây. Nếu có thay đổi sẽ thông tin để quý vị kịp tham gia. Và danh sách tham gia sẽ được BTC đăng tải vào ngày thứ năm.

2