Tổng kết thu chi chương trình "Bát nui thật - Ấm lòng người" kỳ 69

A/ Khoản thu
* Danh sách MTQ ủng hộ:
1. Một MTQ: 500.000 VNĐ

2. Chị Thủy: 500.000 VNĐ
3. Nhóm: BaLaMat(200.000 VNĐ) - LạcHồng.AnhThư.AnhTuấn(300.000 VNĐ) - LiênBích. DiệuDương(200.000 VNĐ) - Mỹ Dung(200.000 VNĐ) - ThảoThu Nga(200.000 VNĐ)
4. Hoàng Lan: 600 ổ bánh mì
5. Hùng: 10kg đậu hủ
6. Chị Như: bao xốp
7. Cô Nhuận: 2kg hành phi
8. Tùng: 2kg hành ngò
9. Cô Ánh: 500.000 VNĐ
10. Sinh viên trường Kaizen: 1.000.000 VNĐ
11. Vô danh: 500.000 VNĐ
12. Phú Hoa Trương: 100.000 VNĐ
13. Chị Dung: 2.000.000 VNĐ
* Hiện kim: 6.200.000 VNĐ

4
B/ Khoản chi: 4.261.000 VNĐ GỒM:
- Rau, củ, quả, gia vị tổng cộng: 2.140.000 VNĐ
- ga: 586.000 VNĐ
- hộp: 660.000 VNĐ
- tiền xe: 250.000 VNĐ
- Chả: 625.000 VNĐ
C/ Còn lại: 1.939.000 VNĐ
D/ Qũy chương trình: (kỳ 69)+ (kỳ 68)= 44.346.000 VNĐ và 150USD
Xin thông tri đến MTQ và thành viên được rõ.

 

15