Phương danh Quý MẠnh Thường Quân ửng hộ chương trình "Bát nui thật - Ấm lòng người" lần 70 

1. An Nguyen: 200.000 VNĐ (Ck)
2. Nhóm: BaLaMat(200.000 VNĐ) - LacHồng.AnhThư. Mỹ Dung(300.000 VNĐ) - LiênBích.DiệuDưộng(200.000 VNĐ) - ThuThảo. Nga(200.000 VNĐ)
3. Cô Dung và bạn: 400.000 VNĐ


4. Cô Thiện: 100.000 VNĐ 
5. Cô Hương Dương: 200.000 VNĐ 
6. Cô Loan Le: 100.000 VNĐ
Kính chúc quý vị thân lạc, tâm an, gia đình luôn vui vẻ và thành tựu mọi ước nguyện. 
Nam Mô Hiểu và Thương bồ tát.

2

4

6