Danh sách thu heo công đức và hùn phước xây nhà tình thương "Mái ấm Hạnh Nguyện" số 21
-----------------------------------
* Đối tượng tiếp nhận: ông Nguyễn Văn Thắm (ấp Tích Khánh- Khánh Thạnh Tân- Mỏ Cày Bắc)
* Diện tích nhà: 40 m2

* Hình thức xây dựng: mái tôn, tường (Tô hết nhà), nền tráng xi măng
* Tổng kinh phí: 45.830.000 VNĐ
* CLB hỗ trợ: 35.000.000 VNĐ (còn lại do gia đình đối ứng)
* Khởi công: ngày 8/7
-------------------------------------
• Danh sách hùn phước trước đó
1. Tùng CLB: 1.000.000 VNĐ
2. David: 1.000.000 VNĐ
3. Thủy- Thùy: 1.000.000 VNĐ
4. Chị Ly: 500.000 VNĐ
5. Cô Hân: 1.000.000 VNĐ
6. Duy Kánh: 500.000 VNĐ
7. Phi Hùng sân bay: 500.000 VNĐ
8. Diệu Hạnh: 500.000 VNĐ
9. Chị Hồng Bình Dương: 3.000.000 VNĐ
10. Trường: 2.000.000 VNĐ
11. Vũ Mạnh Hùng: 500.000 VNĐ
12. Chị Loan: 1.000.000 VNĐ
13. Cô Mai: 500.000 VNĐ
14. Hoa Phúc: 500.000 VNĐ
15. Hoa Minh: 500.000 VNĐ
16. Cô Dung và bạn: 500.000 VNĐ
17. Cô Hải: 1.000.000 VNĐ
Tổng: 15.500.000 VNĐ
• DANH SÁCH THU HEO CÔNG ĐỨC
1. Chị Trúc: 1.000.000 VNĐ
2. Chị Nghi: 1.000.000 VNĐ
3. Chú Lại Văn Cư: 1.000.000 VNĐ
4. Bé Nam: 2.000.000 VNĐ
5. Hoa Hong: 100Ca
6. Tuyen: 1.000.000 VNĐ
7. Loan Loan: 1.000.000 VNĐ
8. Bé Kha Minh 700.000 VNĐ
9. Bé Minh Nguyet 400.000 VNĐ
10. Huu Tho 500.000 VNĐ
Tổng: 8.600.000 VNĐ và 100 Ca
Xin tri ân quý vị đã hùn phước, nhất là các bé nhí với tinh thần cao nhé!!!
P/s: ai quên nộp heo kì này, nhớ nộp heo nhé ^^^

1

2

3