A. Khoản thu: 6.100.000 VNĐ
>>> Danh sách trợ duyên chương trình:
1. David: 500.000 VNĐ
2. Chị Ánh: 500.000 VNĐ

3. Cô Vy: 500.000 VNĐ
4. Cô Hạnh: 500.000 VNĐ
5. Cô Thân: 500.000 VNĐ
6. Cô Hương Dương: 200.000 VNĐ
7 Cô Phụng và bạn: 400.000 VNĐ
8. Cô Thu Thủy: 500.000 VNĐ
9. Chị Nghi: 300.000 VNĐ
10. Bé Phương: 200.000 VNĐ
11. Hoa Trương: 100.000 VNĐ
12. Bạn Lê Sửu: 500.000 VNĐ
13. Lệ Thủy: 500.000 VNĐ
14. Cô Thủy U Kim Do: 200.000 VNĐ
15. Cô Thư: 200.000 VNĐ
16. Lê Quốc Khánh: 500.000 VNĐ tk
17. Chị Lan 600 ổ bánh mì
18. Hùng 10kg đậu hủ
19. cô Nhuận: hành phi
20. Hùng, Chị Như: hành ngò và bao xốp
b. Khoản chi: 3.615.000 VNĐ GỒM:
- Nui, nấm, củ cải, dầu ăn, đường: 1.185.000 VNĐ
- Rau củ quả: 830.000 VNĐ
- Chả: 630.000 VNĐ
- Hộp: 720.000 VNĐ
- Xe: 250.000 VNĐ
C. Còn lại: 2.485.000 VNĐ (nhập vào quỹ chương trình)
D. Qũy chương trình hiện tại: 44.424.000 VNĐ và 100USD

5