A. Khoản thu: 9.600.000 VNĐ VÀ 100 USD
* Danh sách mạnh thường quân ủng hộ:
- David Dang: 500.000 VNĐ
- Cô Thiện và Bạn: 600.000 VNĐ

- Cô Thân: 500.000 VNĐ
- Chị Ánh: 500.000 VNĐ
- Bạn cô Hoa: 200.000 VNĐ
- cô Thư: 200.000 VNĐ
- cô Phương: 200.000 VNĐ
- cô Nghi: 300.000 VNĐ
- cô Hướng Dương: 100.000 VNĐ
- Loan Le: 200.000 VNĐ
- Phú Hoa Trương: 100.000 VNĐ
- Lạc Thị Hoa: 500.000 VNĐ
- Nhóm Quí Ngọc: 4.000.000 VNĐ
- Lê Thủy: 500.000 VNĐ
- Cô Thủy U Kim Do: 200.000 VNĐ
- cô Vi + cô Hạnh: 1.000.000 VNĐ
- chị Nga (bạn Trung lớn): 100 USD
- chị Lan: toàn bộ ổ bánh mì chương trình
- Hùng: đậu hủ, bắp
- cô Nhuận: hành phi
- Tùng: hành ngò
- Chị Như: bao xốp
B. Khoản chi: 3.555.000 VNĐ
- 30kg Nui, 1,5kg nâm, 3kg bột nêm, 4kg đường, 3kg củ cải, 10bịch muối: 1.310.000 VNĐ
- 70kg rau củ: 550.000 VNĐ
- 12kg chả: 625.000 VNĐ
- hộp: 820.000 VNĐ
- xe: 250.000 VNĐ
C. Còn lại: 6.045.000 VNĐ VÀ 100USD
D. Qũy chương trình còn: 49.794.000 VNĐ VÀ 200USD
Xin hoan hỷ báo cáo đến toàn thể quý mạnh thường quân, và thành viên được rõ.
Kính chúc quý vị an lạc, kiết tường.

13