CLB Hạnh Nguyện xin được tổng kết chương trình Hạt Gạo Hạnh Nguyện lần thứ 24 như sau:

I. TỔNG THU: 4.400.000 VNĐ bao gồm danh sách

1.Chị Lan 500.000 VNĐ
2.Chị Dung 300.000 VNĐ

3.Chị Hoa Trương (bạn chị Dung) 100.000 VNĐ
4.Cô Lê Thủy 200.000 VNĐ
5.Cô Diệu Thạnh 1.500.000 VNĐ
6. Chị Nghi: 300.000 VNĐ
7. Mạnh thường quân ủng hộ qua tài khoản VCB: 1.000.000 VNĐ ngày 19/07
8. Anh Hùng: 500.000 VNĐ

II. TỔNG CHI: 6,.90.000 VNĐ

1. Gạo 13x12k= 1.60.000 VNĐ
2. Mì 13x60k = 780.000 VNĐ
3. Bao thư: 13x150k = 1.950.000 VND
4. Ủng hộ chương trình hạt gạo dưới Bến Tre: 2.00.000 VNĐ

III. THU - CHI= - 1.90.000 VNĐ
IV. TỔNG QUỸ CÒN LẠI: 13.74.000 VNĐ - 1,890.000 VNĐ = 11.84.000 VNĐ

Xin chân thành cảm ơn !

4