Tổng kết thu chi chương trình "Gieo duyên cúng dường mùa an cư" tại 3 địa điểm: Phổ Quang, Viên Minh và Bạch Vân kết hợp phóng sanh cầu bình an
--------------------------------------
A. Tổng thu: 8.030.000 VNĐ
*Danh sách cúng dường bồ sung:
1. Nghĩa: 200.000 VNĐ

2. Bạn chị Lan: 100.000 VNĐ
3. Diệu Hương: 200.000 VNĐ
4. Chúc Đài: 200.000 VNĐ
5. Chúc Đức: 300.000 VNĐ
6. Truong Loc: 2.000.000 VNĐ
7. Cô Hai: 1.000.000 VNĐ
8. Mỹ Linh: 1.000.000 VNĐ
9. Trung nhỏ: 500.000 VNĐ
10. Hà Thanh: 800.000 VNĐ
11. Bạn cô Huệ: 500.000 VNĐ
12. Nhóm Phật tử hùn phước trên xe: 6.000.000 VNĐ
B. Tổng chi: 74.450.000 VNĐ
• Trường hạ chùa Phổ Quang - Q. Tân Bình:
1. Yến mạch: 45 gói x 70.000 VNĐ = 3.150.000 VNĐ
2. Nước tăng lực: 2.800.000 VNĐ
3. Bao thư: 22.500.000 VNĐ
4. 01 ngày Trai phạn: 2.000.000 VNĐ
• Trường hạ chùa Viên Minh & Bạch Vân – T. Bến Tre:
1. Nhu yếu phẩm cúng dường: 10.000.000 VNĐ
2. Tịnh tài: 28.000.000 VNĐ/ 02 điểm an cư
3. 02 ngày Trai phạn tại Viên Minh: 4.000.000 VNĐ
4. 02 ngày Trai phạn tại Bạch Vân: 2.000.000 VNĐ
C. Còn lauh: 5.880.000 VNĐ (sẽ dùng vào việc từ thiện sắp tới)
D. Tổng thu và chi phóng sanh: 12.000.000 VNĐ

Xin chân thành cảm niệm quý Phật tử! Kính nguyện quý vị thân khỏe, tâm an, gia đạo bình hòa, kiết tường như ý.

7