Thế mà một mùa Trung thu nữa lại khép lại, một khung trời ấp áp đầy ấp tình thương mà các cô chú, anh chị, MTQ đã gửi đến tất cả các em, những nơi mà CLB tổ chức và hỗ trợ.

Trung thu năm nay, CLB đề xướng không nhạc, không vui chơi, không ca hát, .....vì để tưởng nhớ đến Bác Trần Đại Quang; nhưng các em cũng rất ấm lòng và xúc động vì tình cảm thiết tha mà quý vị đã dành tặng các em.
với 2150 bánh + 1600 đèn + 3000 quyển tập + 750 lốc sữa + 2730 cây viết là thành tựu cho mùa "Trung thu ấm áp nghĩa tình 7" năm 2018:
- Tổng kinh phí: 89.000.000 VNĐ (bao gồm các hiện vật MTQ hỗ trợ)
- Kinh phí mua các hiện vật còn lại: 46.491.000 VNĐ
• 550 phần quà tại Trà Vinh (bánh, sữa, viết, tập, lồng đèn)
• Hỗ trợ 1600 bánh & 1050 đèn các nơi: Đaklak, An Giang, Bến Tre
• 150 bánh (Phật tử hỗ trợ) VÀ 150 lốc sữa tại trung tâm bảo trợ xã hội
- Tổng thu: 46.340.000 VNĐ
>>>Phương danh ửng hộ bổ sung:
46. MTQ: 1.700.000 VNĐ
47. Setven vo: 3 thùng sữa + 600.000 VNĐ
48. Cô Thư: 200 bánh

Xin chân thành cảm niệm sự trợ duyên, đóng góp tài và sức mà tất cả quý MTQ và thành viên đã trợ duyên trong chương trình.

Nguyện đem công đức, phước đức thù thắng hồi hướng thân bằng quyến thuộc, cá nhân tất cả quý vị hùn phước luôn thân lạc, tâm an, gia đình vạn thọ, an khang. Nguyện khắp pháp giới chúng sanh đồng triêm lưỡng lợi.

trungthu