I. Tổng thu: 4.650.000 VND bao gồm danh sách MTQ đính kèm như sau:
1. Cô Hồng: 500.000 VND
2. Bé Tuệ Nhi: 300.000 VND

Thế mà một mùa Trung thu nữa lại khép lại, một khung trời ấp áp đầy ấp tình thương mà các cô chú, anh chị, MTQ đã gửi đến tất cả các em, những nơi mà CLB tổ chức và hỗ trợ.

Trung thu năm nay, CLB đề xướng không nhạc, không vui chơi, không ca hát, .....vì để tưởng nhớ đến Bác Trần Đại Quang; nhưng các em cũng rất ấm lòng và xúc động vì tình cảm thiết tha mà quý vị đã dành tặng các em.
với 2150 bánh + 1600 đèn + 3000 quyển tập + 750 lốc sữa + 2730 cây viết là thành tựu cho mùa "Trung thu ấm áp nghĩa tình 7" năm 2018:
- Tổng kinh phí: 89.000.000 VNĐ (bao gồm các hiện vật MTQ hỗ trợ)
- Kinh phí mua các hiện vật còn lại: 46.491.000 VNĐ
• 550 phần quà tại Trà Vinh (bánh, sữa, viết, tập, lồng đèn)
• Hỗ trợ 1600 bánh & 1050 đèn các nơi: Đaklak, An Giang, Bến Tre
• 150 bánh (Phật tử hỗ trợ) VÀ 150 lốc sữa tại trung tâm bảo trợ xã hội
- Tổng thu: 46.340.000 VNĐ
>>>Phương danh ửng hộ bổ sung:
46. MTQ: 1.700.000 VNĐ
47. Setven vo: 3 thùng sữa + 600.000 VNĐ
48. Cô Thư: 200 bánh

Xin chân thành cảm niệm sự trợ duyên, đóng góp tài và sức mà tất cả quý MTQ và thành viên đã trợ duyên trong chương trình.

Nguyện đem công đức, phước đức thù thắng hồi hướng thân bằng quyến thuộc, cá nhân tất cả quý vị hùn phước luôn thân lạc, tâm an, gia đình vạn thọ, an khang. Nguyện khắp pháp giới chúng sanh đồng triêm lưỡng lợi.

trungthu

CLB Hạnh Nguyện xin được tổng kết chương trình "Hạt Gạo Hạnh Nguyện" lần thứ 25 như sau:
I. Tổng thu: 2.800.000 VNĐ bao gồm danh sách đính kèm như sau:
1. Chị Dung: 300.000 VNĐ
2. Chị Phú Hoa Trương: 100.000 VNĐ

A/ Chương trình "Đường Hạnh Nguyện" số 1 (Xã Tân Bình, Mỏ Cày Bắc)
- Tổng thu: 40.400.000 VNĐ
- Chi: 37.000.000 VNĐ
- Còn: 3.400.000 VNĐ (Đưa qua chương trình đường số 2 số thực hiện trong năm nay )

A. Khoản thu: 9.600.000 VNĐ VÀ 100 USD
* Danh sách mạnh thường quân ủng hộ:
- David Dang: 500.000 VNĐ
- Cô Thiện và Bạn: 600.000 VNĐ

Tổng kết thu chi chương trình "Gieo duyên cúng dường mùa an cư" tại 3 địa điểm: Phổ Quang, Viên Minh và Bạch Vân kết hợp phóng sanh cầu bình an
--------------------------------------
A. Tổng thu: 8.030.000 VNĐ
*Danh sách cúng dường bồ sung:
1. Nghĩa: 200.000 VNĐ

CLB Hạnh Nguyện xin được tổng kết chương trình Hạt Gạo Hạnh Nguyện lần thứ 24 như sau:

I. TỔNG THU: 4.400.000 VNĐ bao gồm danh sách

1.Chị Lan 500.000 VNĐ
2.Chị Dung 300.000 VNĐ

A. Khoản thu: 6.100.000 VNĐ
>>> Danh sách trợ duyên chương trình:
1. David: 500.000 VNĐ
2. Chị Ánh: 500.000 VNĐ

Danh sách thu heo công đức và hùn phước xây nhà tình thương "Mái ấm Hạnh Nguyện" số 21
-----------------------------------
* Đối tượng tiếp nhận: ông Nguyễn Văn Thắm (ấp Tích Khánh- Khánh Thạnh Tân- Mỏ Cày Bắc)
* Diện tích nhà: 40 m2

A. Khoản thu: 6.100.000 VNĐ
>>> Danh sách trợ duyên chương trình:
1. David: 500.000 VNĐ
2. Chị Ánh: 500.000 VNĐ