I. Tổng quỹ còn cuối kỳ 22: 10.334.000 VNĐ

II. Tổng thu: 7.300.000 VNĐ đính kèm danh sách ủng hộ như sau:
1. Cô Kim Hoàn: 300.000 VNĐ
2. Anh Rainy Vũ: 500.000 VNĐ

A/ Khoản thu: 5.100.000 VNĐ
Danh sách MTQ gieo duyên:
1/ Cô Thiện và Bạn: 600.000 VNĐ

CLB xin cập nhật toàn bộ phương danh quý tấm lòng vàng đã trợ duyên cho chương trình, cũng như thu, chi và còn lại từ chương trình vừa qua 27/5 như sau:

I. Qũy còn tồn kỳ 21: 11.370.000 VNĐ
II. Tổng thu kỳ 22: 2.900.000 VNĐ bao gồm:

1. Chị Hoàng Lan: 500.000 VNĐ
2. Chị Nghi: 500.000 VNĐ

A/ Tổng thu: 80.200.000 VNĐ

>>> Danh sách cúng dường đầy đủ:
1. Lượng: 300.000 VNĐ
2. Mỹ Hạnh: 1.000.000 VNĐ

Tổng kết thu chi chương trình "Bát nui thật - Ấm lòng người" kỳ 70

A/ Khoản thu:
Danh sách quý tấm lòng vàng gieo duyên chương trình kỳ 70:
1. An Nguyen: 200.000 VNĐ
2. Nhóm: BaLaMat(200.000 VNĐ) - LacHồng.AnhThư. Mỹ Dung(300.000 VNĐ) - LiênBích.DiệuDưộng(200.000 VNĐ) - ThuThảo. Nga(200.000 VNĐ)
3. Cô Dung và bạn: 400.000 VNĐ

Phương danh Quý MẠnh Thường Quân ửng hộ chương trình "Bát nui thật - Ấm lòng người" lần 70 

1. An Nguyen: 200.000 VNĐ (Ck)
2. Nhóm: BaLaMat(200.000 VNĐ) - LacHồng.AnhThư. Mỹ Dung(300.000 VNĐ) - LiênBích.DiệuDưộng(200.000 VNĐ) - ThuThảo. Nga(200.000 VNĐ)
3. Cô Dung và bạn: 400.000 VNĐ


4. Cô Thiện: 100.000 VNĐ 
5. Cô Hương Dương: 200.000 VNĐ 
6. Cô Loan Le: 100.000 VNĐ
Kính chúc quý vị thân lạc, tâm an, gia đình luôn vui vẻ và thành tựu mọi ước nguyện. 
Nam Mô Hiểu và Thương bồ tát.

2

4

6

Tổng kết thu chi chương trình "Bát nui thật - Ấm lòng người" kỳ 69

A/ Khoản thu
* Danh sách MTQ ủng hộ:
1. Một MTQ: 500.000 VNĐ

A/ Tổng thu:
- Hiện kim: 25.850.000 VNĐ (bao gồm giá trị 50 thùng mì)
1/ Trọng Nghĩa: 200.000 VNĐ
2/ Duyên Nguyễn: 600.000 VNĐ

Phương danh MTQ gieo duyên chương trình "Tu tập gieo duyên - Thiện nguyện đầu xuân" (danh sách cập nhật đến ngày 19/3

16/ David Dang: 1.500.000 VNĐ
17/ cô Mai: 500.000 VNĐ