Tổng kết thu chi chương trình "Bát nui thật - Ấm lòng người" kỳ 69

A/ Khoản thu
* Danh sách MTQ ủng hộ:
1. Một MTQ: 500.000 VNĐ

A/ Tổng thu:
- Hiện kim: 25.850.000 VNĐ (bao gồm giá trị 50 thùng mì)
1/ Trọng Nghĩa: 200.000 VNĐ
2/ Duyên Nguyễn: 600.000 VNĐ

Phương danh MTQ gieo duyên chương trình "Tu tập gieo duyên - Thiện nguyện đầu xuân" (danh sách cập nhật đến ngày 19/3

16/ David Dang: 1.500.000 VNĐ
17/ cô Mai: 500.000 VNĐ

Phương danh MTQ gieo duyên chương trình "Tu tập gieo duyên - Thiện nguyện đầu xuân"
1/ Trọng Nghĩa: 200.000 VNĐ
2/ Duyên Nguyễn: 600.000 VNĐ

A/ TỔNG THU: 10.650.000 VNĐ VÀ 50 USD
>>> Danh sách ủng hộ bổ sung:
13. Cảnh Phong: 500.000 VNĐ (tk)
14. Một Mạnh thường quân: 500.000 VNĐ (tk)

Phương danh quý MTQ trợ duyên Bát nui kỳ 68

8. Hang Dang: 500.000 VNĐ
9. Gia đình: Balamat: 200.000 VNĐ

Phương danh quý MTQ trợ duyên Bát nui kỳ 68

1. Gia đình cô Mai: 500.000 VNĐ
2. Trần Quốc Dung: 1.000.000 VNĐ

I. TỔNG THU: 5.800,000 VND bao gồm danh sách ủng hộ sau đây:
1/ Chị Thuỷ và chị Thuỳ: 1.000.000 VNĐ
2/ Chị Nghi: 500.000 VNĐ

Tri ân các mạnh thường quân đã ủng hộ chương trình Hạt Gạo Hạnh Nguyện lần thứ 20 - Mừng xuân Mậu Tuất 2018
1/ Chị Thuỷ và chị Thuỳ: 1.000.000 VND
2/ Chị Nghi: 500.000 VND

A/ KHOẢN THU: 14.194.000 VNĐ (1)
>>> Danh sách ửng hộ bổ sung:
- Chị Ánh: 1.000.000 VNĐ
- Cô Mai: 500.000 VNĐ