CLB HẠNH NGUYỆN- BTC CHƯƠNG TRÌNH "TRÁI TIM HẠNH NGUYỆN" LẦN 7 TẠI BÌNH ĐỊNH
XIN CHÂN THÀNH CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC LÀNH ĐẾN:
11/ Huynh Tuyền ................................1,000,000 VNĐ
12/ Phụng Phan ..................................3,000,000 VNĐ
13/ Cô Song: .........................................400,000 VNĐ
14/ Kim Anh: .........................................500,000 VNĐ
15/ Gia đình Phật tử: Tâm Đoan -Tâm Hòa: ..........2,000,000 VNĐ
16/ Trí Đức: ........................................1,000,000 VNĐ
17/ Lý Thảo Nguyên: ..................................500,000 VNĐ
18/ Châu Hiền Thư: ....................................500,000 VNĐ
19/ Thành viên CLB: ....................................500,000 VNĐ
20/ Cô Diệu Mỹ (Bến Tre)................................2,000,000 VNĐ
TRỢ DUYÊN CHO CHƯƠNG TRÌNH "TRÁI TIM HẠNH NGUYỆN LẦN 7- TẶNG 230 PHẦN QUÀ CHO BÀ CÒN NGHÈO TẠI HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH".
XIN TRI ÂN ĐẾN QUÝ TẤM LÒNG VÀNG ĐÃ TRỢ DUYÊN CHO CHƯƠNG TRÌNH NÀY. CHÚC QUÝ VỊ AN LẠC, HẠNH PHÚC.
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT/
---------------------------------------------
Như vậy, hiện tai BTC đã tiếp nhận được:
- 200 thùng mì và 34,000,000 VNĐ từ quý mạnh thường quân. Chương trình rất mong được quý vị tiếp tục trợ duyên để giúp đỡ cho bà con khó khăn trong chương trình này.
- Tổng kinh phí cho toàn chương trình: 69,000,000 VNĐ

18670789 1012293568906923 8908348775630653740 n

 CLB HẠNH NGUYỆN XIN CHÂN THÀNH GHI NHẬN VÀ CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC ĐẾN:

4/ Cô Hoa An................................3,000,000 VNĐ
5/ Nguyen Minh Nhat...................1,000,000 VNĐ

CLB HẠNH NGUYỆN XIN CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC ĐẾN:

7/ Nguyễn Hùng Sơn............................ 888,000 VNĐ
8/ Xuân Huỳnh .......................................1,000,000 VNĐ
9/ Tuyết Trần ..........................................300,000 VNĐ
10/ Trần Thanh Trung.............................200,000 VNĐ

CLB HẠNH NGUYỆN XIN CHÂN THÀNH GHI NHẬN VÀ CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC ĐẾN:
1/ Thái Thị Thy Yên: ..................2,000,000 VNĐ (nhận từ tài khoản ACB)
2/ Cô Mai: ..................................200 thùng mì
3/ Cô Diệu Thiện: .......................1,000,000 VNĐ

CLB HẠNH NGUYỆN XIN CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC ĐẾN:

4/ Trần Khánh Duy ...................................................100,000 VNĐ
5/ Viện Y Dược Học Dân Tộc Tp. HCM ....................600,000 VNĐ
6/ Pháp Thiện ...........................................................500,000 VNĐ

CLB HẠNH NGUYỆN XIN CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC ĐẾN:
1/ Minh Tuệ .........................200 ổ bánh mì
2/ Le Nguyen ......................100 USD
3/ Cô Sửu ............................500,000 VNĐ

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG THẬP TỰ VÀ GHI DANH PHÓNG SANH CẦU PHƯỚC ĐẦU XUÂN- CHƯƠNG TRÌNH "GIEO TRỒNG PHƯỚC DUYÊN" LẦN 2.
-----------------------------------------------------------------

CÚNG DƯỜNG 10 CHÙA

1/ Lý thị Thảo Nguyên: ...................120,000 VNĐ
2/ Một thành viên: .........................120,000 VNĐ
3/ Mai Phương: ..............................300,000 VNĐ
4/ Lê Ý Nghi....................................1,000,000 VNĐ
5/ Hoa Đức Tuyet Truong)................200,000 VNĐ
6/ Lê Nguyễn Hoài Thanh.................200,000 VNĐ

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG THẬP TỰ VÀ GHI DANH PHÓNG SANH CẦU PHƯỚC ĐẦU XUÂN- CHƯƠNG TRÌNH "GIEO TRỒNG PHƯỚC DUYÊN" LẦN 2.
-----------------------------------------------------------------

CÚNG DƯỜNG 10 CHÙA

1. Nguyễn Hùng Sơn:(Minh Tâm) .............................. 500,000 VNĐ
2. Phương Lan: ........................................................500,000 VNĐ
3. Nguyễn Thị Thanh Xuân – Lê Ngọc Hương Giang:.... 400,000 VNĐ (tài khoản ACB)

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG THẬP TỰ VÀ GHI DANH PHÓNG SANH CẦU PHƯỚC ĐẦU XUÂN- CHƯƠNG TRÌNH "GIEO TRỒNG PHƯỚC DUYÊN" LẦN 2.
-----------------------------------------------------------------

CÚNG DƯỜNG 10 CHÙA

1/ Quốc Lê.............................5 thùng Xá Xị Chương Dương
2/ Thanh To: ........................500,000 VNĐ

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG THẬP TỰ VÀ GHI DANH PHÓNG SANH CẦU PHƯỚC ĐẦU XUÂN- CHƯƠNG TRÌNH "GIEO TRỒNG PHƯỚC DUYÊN" LẦN 2.
-----------------------------------------------------------------

CÚNG DƯỜNG 10 CHÙA
1. Phan trọng: ........................640,000 VNĐ (TK VCB)
2. Quang: ................................500,000 VNĐ
3. Phụng Phan: ......................2 giỏ quà Tết
4. Cô diệu Thu: ......................500,000 VNĐ
5. Phạm Lai ............................120,000 VNĐ
6. Cô diệu Thạnh: ...................500,000 VNĐ
7. Cô Mai: ...............................500,000 VNĐ 
8. Cô Phượng: ........................700,000 VNĐ 
PHÓNG SANH
1. Cô Bích Phượng: .................300,000 VNĐ
-----------------------------------------------------
CÚNG DƯỜNG 10 CHÙA
- 20 thùng xá xị chương dương, khoảng 120k/thùng
- 10 giỏ quà tết: 500k/giỏ
- Tịnh tài 10 chùa (tùy hỷ cúng dường)
------------------------------------------------
PHÓNG SANH VÀ GHI DANH CẦU AN
Đăng ký phóng sanh (tùy tâm) và ghi danh cầu an đầu năm.
- Họ tên .........................pháp danh (nếu có)
- Năm sinh....................
------------------------------------------------
LIÊN HỆ BTC: THẦY NGHĨA: 0909 325 277

984277 875731752491115 2609145817838005166 n