CLB HẠNH NGUYỆN XIN CHÂN THÀNH GHI NHẬN VÀ CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC ĐẾN:
1/ Bạn Quốc ........................200,000 VNĐ.
2/ Cô Tuyết ........................300,000 VNĐ.

Thay lời BTC xin tri ấn đến các tấm lòng vàng đã trợ duyên cho chương trình "Bát cháo thật - Ấm lòng người" lần 17- Trao tặng 520 khẩu phần ăn cho các bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân.

Kính chúc tấm lòng vàng "Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường".

CLB HẠNH NGUYỆN XIN CHÂN THÀNH GHI NHẬN VÀ CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC ĐẾN:
1/ Bambu Béo ........................500,000 VNĐ.
2/ Hà Anh Thu ........................500,000 VNĐ.
3/ Candy Mac ........................520 túi xốp.

Thay lời BTC xin tri ấn đến các tấm lòng vàng đã trợ duyên cho chương trình "Bát cháo thật - Ấm lòng người" lần 17- Trao tặng 520 khẩu phần ăn cho các bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân.

 

Kính chúc tấm lòng vàng "Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường".

CLB xin ghi nhận tấm lòng vàng của:

1/ Ban Thanh (bạn của Vân): 500,000 VNĐ
2/ Chị Ngọc Nga (bạn của Phụng): 2,000,000 VNĐ
3/ Nhóm Nguyễn Phi Vủ: 500,000 VNĐ

Trợ duyên cho chương trình "hơi ấm mùa xuân" lần 3 tại Giá Rai Bạc Liêu, diễn ra vào ngày 10-11/1 tới.
Xin tri ân và cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân, cầu chúc những điều bình an đến quý vị và gia đình.

CLB va tiếp nhn s tr duyên ca William Vu cùng tp th Y Bác Sĩ BVYHDT: 2,000,000 VNĐ và mt bn có tên: Thai Thi Thy Yen đã gi vào tài khon: 3,000,000 VNĐ, ng h cho chương trình phát quà ti Hóoc Môn như trước đó đã thông tin đến mọi người. 

Rt cám ơn s tr duyên t Quý mnh thường quân, tuy nhiên vì mt s nghch duyên không mun có mà CLB đã thay đi đa đim phát quà ti Tiền Giang. Kính thông tin đến đ quý v hoan h

Mc dù thay đi đa đim nhưng CLB s chuyn nhng phn quà mà các mnh thường quân đã ng h đến đúng đi tượng.