CLB Hạnh Nguyện xin chân thành ghi nhận sự trợ duyên từ các tấm lòng vàng: 

1/ Nhanh Tran .............................5 thùng mì
2/ Dâu Tây .............................500 quyển tập
3/ Anh Tuấn Phan .....................300,000 VNĐ
4/ Lê Quang Toàn ......................30 quyển tập
5/ Trí Lực ......................................300 quyển tập

Xin chân thành ghi nhận tấm lòng từ tất cả Quý mạnh thường quân đã trợ duyên cho chương trình "Di Lặc vui xuân" Ất Mùi 2015 tại Củ Chi.
Kính chúc Quý vị "Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường".

CLB Hạnh Nguyện xin chân thành ghi nhận sự trợ duyên từ các tấm lòng vàng: 

1/ Quang Jupiter ...........................500,000 VNĐ
2/ Phi Khanh ...................................100 cây viết
3/ Nhanh Trần ....................................700,000 VNĐ
4/ Trí Đức ............................................900 cây viết
5/ Tuyết Trương .....................................150 lốc sữa

Xin chân thành ghi nhận tấm lòng từ tất cả Quý mạnh thường quân đã trợ duyên cho chương trình "Di Lặc vui xuân" Ất Mùi 2015 tại Củ Chi.
Kính chúc Quý vị "Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường".

CLB Hạnh Nguyện xin chân thành ghi nhận sự trợ duyên từ các tấm lòng vàng: 

1/ Triệu Cẩm Tài: .......................500,000 VNĐ
2/ Triệu Mỹ Linh: ........................500,000 VNĐ
3/ Châu Hiền Thư........................500,000 VNĐ
4/ Cô Nguyên Ngộ......................200 quyển kinh
5/ Khiem Nguyen..........................50 USD

Xin chân thành ghi nhận tấm lòng từ tất cae Quý mạnh thường quân đã trợ duyên cho chương trình "Di Lặc vui xuân" Ất Mùi 2015 tại Củ Chi.
Kính chúc Quý vị "Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường".

CLB Hạnh Nguyện xin chân thành ghi nhận sự trợ duyên từ các tấm lòng vàng: 
1/ Bạn Diem vo............................600,000 VNĐ
2/ Bạn Hà Anh Thư.....................10 thùng mì
3/ Bạn Quoc Le...........................1000 quyển tập
4/ Bạn TRí Đức............................500,000 VNĐ
5/ Bạn Tuấn.................................50 lốc sữa
6/ Bạn Bích Huy...........................500,000 VNĐ
7/ Bạn Hồng Phấn........................500,000 VNĐ
8/ Bạn Vũ .....................................500,000 VNĐ

Xin chân thành ghi nhận tấm lòng từ tất chị anh em Quý mạnh thường quân đã trợ duyên cho chương trình "Di Lặc vui xuân" Ất Mùi 2015 tại Củ Chi.
Kính chúc Quý vị "Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường".

Trong chuỗi thời gian qua, CLB đã thực hiện chương trình "Tiệc chay gây quỹ" để hướng đến chương trình "Hơi Ấm Mùa Xuân" lần 3 tại Giá Rai Bạc Liêu vào ngày 10-11/1/2015.
Nay CLB xin tổng kết thu và chi cũng như quỹ CLB còn lại từ chương trình như sau:

A/ TIỀN CÒN LẠI TỪ BUFFET CHAY: 100,567,000 VNĐ
B/ THU VÀ CHI CHƯƠNG TRÌNH HƠI ẤM MÙA XUÂN
- Thu (Từ sự trợ duyên): 12,300,000 VNĐ và 10 thùng mì + 50kg gạo.
- Tổng chi: 62,152,000 VNĐ (gồm kinh phí: 130 phần quà + 60 em mồ côi + hỗ trợ 4 gia điình khó khăn nhất)
- Như vậy, trừ khoản thu phí chương trình Bạc Liêu sẽ chi là: 49,852,000 VNĐ (Trích từ tiền Buffer chay).
C/ NHƯ VẬY TIỀN CÒN LẠI TỪ CHƯƠNG TRÌNH BUFFET CHAY LÀ: 50,715,000 VNĐ (Năm mươi triệu bảy trăm mười lăm nghìn đồng).
Số tiền này CLB sẽ giữ lại và cho vào quỹ để duy trì các hoạt động thiện nguyện năm sau.

CLB HẠNH NGUYỆN XIN CHÂN THÀNH GHI NHẬN VÀ CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC ĐẾN:
1/ Bạn Quốc ........................200,000 VNĐ.
2/ Cô Tuyết ........................300,000 VNĐ.

Thay lời BTC xin tri ấn đến các tấm lòng vàng đã trợ duyên cho chương trình "Bát cháo thật - Ấm lòng người" lần 17- Trao tặng 520 khẩu phần ăn cho các bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân.

Kính chúc tấm lòng vàng "Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường".

CLB HẠNH NGUYỆN XIN CHÂN THÀNH GHI NHẬN VÀ CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC ĐẾN:
1/ Bambu Béo ........................500,000 VNĐ.
2/ Hà Anh Thu ........................500,000 VNĐ.
3/ Candy Mac ........................520 túi xốp.

Thay lời BTC xin tri ấn đến các tấm lòng vàng đã trợ duyên cho chương trình "Bát cháo thật - Ấm lòng người" lần 17- Trao tặng 520 khẩu phần ăn cho các bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân.

 

Kính chúc tấm lòng vàng "Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường".

CLB xin ghi nhận tấm lòng vàng của:

1/ Ban Thanh (bạn của Vân): 500,000 VNĐ
2/ Chị Ngọc Nga (bạn của Phụng): 2,000,000 VNĐ
3/ Nhóm Nguyễn Phi Vủ: 500,000 VNĐ

Trợ duyên cho chương trình "hơi ấm mùa xuân" lần 3 tại Giá Rai Bạc Liêu, diễn ra vào ngày 10-11/1 tới.
Xin tri ân và cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân, cầu chúc những điều bình an đến quý vị và gia đình.

CLB va tiếp nhn s tr duyên ca William Vu cùng tp th Y Bác Sĩ BVYHDT: 2,000,000 VNĐ và mt bn có tên: Thai Thi Thy Yen đã gi vào tài khon: 3,000,000 VNĐ, ng h cho chương trình phát quà ti Hóoc Môn như trước đó đã thông tin đến mọi người. 

Rt cám ơn s tr duyên t Quý mnh thường quân, tuy nhiên vì mt s nghch duyên không mun có mà CLB đã thay đi đa đim phát quà ti Tiền Giang. Kính thông tin đến đ quý v hoan h

Mc dù thay đi đa đim nhưng CLB s chuyn nhng phn quà mà các mnh thường quân đã ng h đến đúng đi tượng.