Tổng kết chương trình bát nui kỳ 63:

A/ TỔNG THU: 7.800.000 VNĐ (cộng luôn kỳ trước)
>>> DANH SÁCH ỦNG HỘ BỔ SUNG:
Cô tuyết: 500.000 VNĐ
Trang: 500.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 63:

11/ Chị Nghi: 300.000 VNĐ
12/ Cô Phụng: 200.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 63:

3/ BửuLinhHà(HoaTâm): 500.000 VNĐ
4/ GiaĐình BaLaMat: 200.000 VNĐ
5/ LạcHồng(ThanhBích): 100.000 VNĐ

A/ TỔNG THU: 40.600.000 VNĐ (bồm gồm các hiện vật quy bằng tiền mà MTQ ủng hộ)
>>> Danh sách ủng hộ bổ sung trong chương trình:
1/ Trúc: 500.000 VNĐ
2/ Chị Như: 500.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 63:

1/ Cô Pháp Hòa: 1.000.000 VNĐ
2/ Đinh Thanh Tùng 1.000.000 VNĐ

Danh sách thành viên tham gia chuyến Tây Ninh
1. Nghị
2. Chị Lan: 2
3. Tuan
4. Lai: 2

Phương danh quý MTQ trợ duyên chương trình trung thu với 1363 phần quà mùa trăng (danh sách cập nhạt ngày 22/9)
------------------------------------

28. Mẹ của An: 500.000 VNĐ
29. Một thành viên: 500.000 VNĐ

1.Quỹ lần 15 còn 5.470.000 VNĐ

2.Các khoản tiếp nhận lần thứ 16 gồm 200kg gạo và 4.500.000 VNĐ tiền ủng hộ.

Phương danh quý MTQ trợ duyên chương trình trung thu với 1363 phần quà mùa trăng (danh sách cập nhạt nagyf 19/9)
------------------------------------

8. Phụng Phan: 2.000.000 VNĐ
9. Nhung Do: 200.000 VNĐ
10. Luong Anh Duc 3 thùng sữa

Phương danh quý MTQ trợ duyên chương trình trung thu với 1363 phần quà mùa trăng (danh sách cập nhạt ngày 20/9)
------------------------------------

14. Hang Dang: 500.000 VNĐ
15. Vịt Con: 500.000 VNĐ