I. TỔNG THU: 6.900.000 VNĐ bao gồm:
1/ Hội Từ thiện Phước Duyên: 1.650.000 VND (11 bao thư: 150.000 VNĐ/bao)
2/ Cô Diệu Thạnh: 1.500.000 VNĐ

Tri ân những tấm lòng vàng ủng hộ chương trình "Hạt gạo Hạnh Nguyện" lần 19:
1/ Hội Từ thiện Phước Duyên: 1,650,000 VND (11 bao thư: 150.000 VNĐ/bao)
2/ Cô Diệu Thạnh: 1.500.000 VNĐ
3/ Anh Ninh Văn Trường 1.000.000 VNĐ

A/ KHOẢN THU:
- HIỆN KIM: 11.850.000 VNĐ
- HIỆN VẬT:
+ 12 phần quà tặng
+ 02 nồi cơm điện

A/ KHOẢN THU: 3.200.000 VNĐ
>>> Danh sách ủng hộ bổ sung:
An: 200.000 VNĐ (tk)
Chị Nghi: 300.000 VNĐ
Chị Ánh: 500.000 VNĐ

1. Quỹ lần 17 còn 7.361.000 VNĐ
2. Các khoản tiếp nhận kỳ thứ 18
Tổng cộng 3.100.000 VNĐ
Kỳ 18 có tiếp nhận bổ sung của cô Diệu Thanh 1.500.000 VNĐ, bé Ngân 300.000 VNĐ.

Phương danh những tấm lòng vàng đã phát tâm ủng hộ chương trình Hạt Gạo Hạnh Nguyện lần thứ 18.

1/ Chị Kim Dung 300.000 VNĐ
2/ Chị Hoàng Lan 500.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 65:

1/ Một PT: 200.000 VNĐ
2/ Diệu Hạnh: 500.000 VNĐ

Tổng kết chương trình bát nui kỳ 63:

A/ KHOẢN THU:
- HIỆN KIM: 2.400.000 VNĐ
>>> DANH SÁCH ỦNG HỘ:
- Cô Ánh: 500.000 VNĐ
- GiaDinhBaLaMat: 200.000 VNĐ

CLB xin cập nhật phương danh quý MTQ gieo duyên chương trình "Phóng sanh vì mội trường & Hạnh Nguyện yêu thương" (ngày 6/11)
(chương trình gồm phóng sanh và trao quà thức ăn giữa buổi cho 160 người tại trại tâm thần)
--------------------------

9/ chị Như: 160 quả chuối
10/ Hoa Phúc: 160 hộp sữa
11/ chị Lan: 300.000 VNĐ (phóng sanh)

CLB xin cập nhật phương danh quý MTQ gieo duyên chương trình "Phóng sanh vì mội trường & Hạnh Nguyện yêu thương" (ngày 3/11)
(chương trình gồm phóng sanh và trao quà thức ăn giữa buổi cho 160 người tại trại tâm thần)
--------------------------

5/ Tùng Misu: 1.000.000 VNĐ
6/ An & Tra Truong: 200.000 VNĐ