Tổng kết chương trình bát nui kỳ 63:

A/ KHOẢN THU:
- HIỆN KIM: 2.400.000 VNĐ
>>> DANH SÁCH ỦNG HỘ:
- Cô Ánh: 500.000 VNĐ
- GiaDinhBaLaMat: 200.000 VNĐ

CLB xin cập nhật phương danh quý MTQ gieo duyên chương trình "Phóng sanh vì mội trường & Hạnh Nguyện yêu thương" (ngày 6/11)
(chương trình gồm phóng sanh và trao quà thức ăn giữa buổi cho 160 người tại trại tâm thần)
--------------------------

9/ chị Như: 160 quả chuối
10/ Hoa Phúc: 160 hộp sữa
11/ chị Lan: 300.000 VNĐ (phóng sanh)

CLB xin cập nhật phương danh quý MTQ gieo duyên chương trình "Phóng sanh vì mội trường & Hạnh Nguyện yêu thương" (ngày 3/11)
(chương trình gồm phóng sanh và trao quà thức ăn giữa buổi cho 160 người tại trại tâm thần)
--------------------------

5/ Tùng Misu: 1.000.000 VNĐ
6/ An & Tra Truong: 200.000 VNĐ

CLB xin cập nhật phương danh quý MTQ gieo duyên chương trình "Phóng sanh vì mội trường & Hạnh Nguyện yêu thương" (ngày 1/11)
(chương trình gồm phóng sanh và trao quà thức ăn giữa buổi cho 160 người tại trại tâm thần)
--------------------------
1/ Cô Hương: 1.000.000 VNĐ
2/ Hội Từ Thiện Phước Duyên: 3.000.000 VNĐ

1.Quỹ lần 16 còn 7.587.000 VNĐ
2.Các khoản mạnh thường quân ủng hộ lần thứ 17
* Chị Hoàng Lan 500.000 VNĐ
* Chị Dung 300.000 VNĐ

Tổng kết chương trình bát nui kỳ 63:

A/ TỔNG THU: 7.800.000 VNĐ (cộng luôn kỳ trước)
>>> DANH SÁCH ỦNG HỘ BỔ SUNG:
Cô tuyết: 500.000 VNĐ
Trang: 500.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 63:

11/ Chị Nghi: 300.000 VNĐ
12/ Cô Phụng: 200.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 63:

3/ BửuLinhHà(HoaTâm): 500.000 VNĐ
4/ GiaĐình BaLaMat: 200.000 VNĐ
5/ LạcHồng(ThanhBích): 100.000 VNĐ

A/ TỔNG THU: 40.600.000 VNĐ (bồm gồm các hiện vật quy bằng tiền mà MTQ ủng hộ)
>>> Danh sách ủng hộ bổ sung trong chương trình:
1/ Trúc: 500.000 VNĐ
2/ Chị Như: 500.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 63:

1/ Cô Pháp Hòa: 1.000.000 VNĐ
2/ Đinh Thanh Tùng 1.000.000 VNĐ