CLB xin cập nhật phương danh quý MTQ gieo duyên chương trình "Phóng sanh vì mội trường & Hạnh Nguyện yêu thương" (ngày 1/11)
(chương trình gồm phóng sanh và trao quà thức ăn giữa buổi cho 160 người tại trại tâm thần)
--------------------------
1/ Cô Hương: 1.000.000 VNĐ
2/ Hội Từ Thiện Phước Duyên: 3.000.000 VNĐ

1.Quỹ lần 16 còn 7.587.000 VNĐ
2.Các khoản mạnh thường quân ủng hộ lần thứ 17
* Chị Hoàng Lan 500.000 VNĐ
* Chị Dung 300.000 VNĐ

Tổng kết chương trình bát nui kỳ 63:

A/ TỔNG THU: 7.800.000 VNĐ (cộng luôn kỳ trước)
>>> DANH SÁCH ỦNG HỘ BỔ SUNG:
Cô tuyết: 500.000 VNĐ
Trang: 500.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 63:

11/ Chị Nghi: 300.000 VNĐ
12/ Cô Phụng: 200.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 63:

3/ BửuLinhHà(HoaTâm): 500.000 VNĐ
4/ GiaĐình BaLaMat: 200.000 VNĐ
5/ LạcHồng(ThanhBích): 100.000 VNĐ

A/ TỔNG THU: 40.600.000 VNĐ (bồm gồm các hiện vật quy bằng tiền mà MTQ ủng hộ)
>>> Danh sách ủng hộ bổ sung trong chương trình:
1/ Trúc: 500.000 VNĐ
2/ Chị Như: 500.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 63:

1/ Cô Pháp Hòa: 1.000.000 VNĐ
2/ Đinh Thanh Tùng 1.000.000 VNĐ

Danh sách thành viên tham gia chuyến Tây Ninh
1. Nghị
2. Chị Lan: 2
3. Tuan
4. Lai: 2

Phương danh quý MTQ trợ duyên chương trình trung thu với 1363 phần quà mùa trăng (danh sách cập nhạt ngày 22/9)
------------------------------------

28. Mẹ của An: 500.000 VNĐ
29. Một thành viên: 500.000 VNĐ

1.Quỹ lần 15 còn 5.470.000 VNĐ

2.Các khoản tiếp nhận lần thứ 16 gồm 200kg gạo và 4.500.000 VNĐ tiền ủng hộ.