Phương danh Phật tử và MTQ gieo duyện làm phước mùa Vu Lan tại tỉnh Sóc Trăng: "Bóng từ nuôi lớn đời con"

- Thời gian: thứ Bảy & Chủ Nhật ngày 09- 10/9/2017 (19-20/7/al)
- Địa điểm tổ chức: Chùa Phước Long, xã Mỹ thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

CLB Hạnh Nguyện xin gửi đến gia đình kết quả thu, chi từ chương trình "Em vui tới trường" lần 6 sau tổ chức vừa qua như sau:

A/ TỔNG THU
- Hiện vật:
+ máy tính: 02 bộ (đầy đủ), 01 bộ (CPU và màn hình), 02 bộ (gửi bằng tiền 5.000.000 VNĐ )
+ cặp: 144 cái

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 61:

1/ Một Phật tử: 400.000 VNĐ
2/ Chị Nga: 100 USD

Tổng kết chương trình bát nui kỳ 60:

I. TỔNG THU: 2,800,000 VND bao gồm số tiền ủng hộ theo danh sách đính kèm lần trước và danh sách ủng hộ bổ sung tiếp như sau:
7. Ms Ánh: 500,000 VND
8. Ms Thân: 500,000 VND

Phương danh quỹ MTW ửng hộ chương trình tháng 8 "Em vui tới trường" lần 6 (ds ngày 9/8)
- Thời gian và địa điểm tổ chức: 9h00 Ngày 27/08/2017 xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
- Địa điểm tổ chức: Trường Tiểu Học xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 60:

1. Ms Ngọc Thảo và bạn: 300.000 VNĐ
2. Nhóm Phật tử:
- Ms Liên Bích 100.000 VNĐ
- Ms Diệu Dương 100.000 VNĐ

Phương danh quỹ MTW ửng hộ chương trình tháng 8 "Em vui tới trường" lần 6 (ds ngày 4/8)
- Thời gian và địa điểm tổ chức: 9h00 Ngày 27/08/2017 xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
- Địa điểm tổ chức: Trường Tiểu Học xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

1.Quỹ lần 14 còn 4.780.000 VNĐ
2.Các khoản tiếp nhận lần thứ 15 gồm 3.500.000 VNĐ tiền mặt và 50kg gạo

Phương danh quỹ MTW ửng hộ chương trình tháng 8 "Em vui tới trường" lần 6 (ds ngày 31/7)
- Thời gian và địa điểm tổ chức: 9h00 Ngày 27/08/2017 xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
- Địa điểm tổ chức: Trường Tiểu Học xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Phương danh quỹ MTW ửng hộ chương trình tháng 8 "Em vui tới trường" lần 6 (ds ngày 30/7)
- Thời gian và địa điểm tổ chức: 9h00 Ngày 27/08/2017 xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
- Địa điểm tổ chức: Trường Tiểu Học xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre