Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 60:

1. Ms Ngọc Thảo và bạn: 300.000 VNĐ
2. Nhóm Phật tử:
- Ms Liên Bích 100.000 VNĐ
- Ms Diệu Dương 100.000 VNĐ

Phương danh quỹ MTW ửng hộ chương trình tháng 8 "Em vui tới trường" lần 6 (ds ngày 4/8)
- Thời gian và địa điểm tổ chức: 9h00 Ngày 27/08/2017 xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
- Địa điểm tổ chức: Trường Tiểu Học xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

1.Quỹ lần 14 còn 4.780.000 VNĐ
2.Các khoản tiếp nhận lần thứ 15 gồm 3.500.000 VNĐ tiền mặt và 50kg gạo

Phương danh quỹ MTW ửng hộ chương trình tháng 8 "Em vui tới trường" lần 6 (ds ngày 31/7)
- Thời gian và địa điểm tổ chức: 9h00 Ngày 27/08/2017 xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
- Địa điểm tổ chức: Trường Tiểu Học xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Phương danh quỹ MTW ửng hộ chương trình tháng 8 "Em vui tới trường" lần 6 (ds ngày 30/7)
- Thời gian và địa điểm tổ chức: 9h00 Ngày 27/08/2017 xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
- Địa điểm tổ chức: Trường Tiểu Học xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Phương danh những mạnh thường quân phát tâm ủng hộ chương trình "Hạt Gạo Hạnh Nguyện" lần thứ 15.
Danh sách cập nhật ngày 28/7

CLB Hạnh Nguyện xin trân trọng cảm ơn những nhà hảo tâm đã trợ duyên cho chương trình "Hạt Gạo Hạnh Nguyện" lần thứ 15 (chương trình sẽ được thực hiện vào 8h sáng chủ nhật 30/7).
Danh sách cập nhật ngày 27/7
*****
1.Cô Diệu Thanh: 1.500.000 VNĐ
2.Tik tok: 1.000.000 VNĐ

Tổng kết thu - chi chương trình bát nui kỳ 59:

Thầy xin gửi đến cả nhà bảng thu, chi, và quỹ hiện của chương trình như sau nhé:

>>> THU: 4.300.000 VNĐ
+ Phương danh mạnh thường quân ủng hộ kỳ 59:
- Qui Ngoc: 4.000.000 VNĐ

Tiếp tục cập nhật phương danh quý hội viên nuôi heo công đức lần 6
---------------------------
27/ Duyen Nguyen: 500.000 VNĐ
28/nhóm GiaDinh Balamat(200.000 VNĐ) - Nga Trần(100.000 VNĐ) - Hien20k(100.000 VNĐ) - Anh Thư(HoaTâm)(100.000 VNĐ) - Anh Đài(Điệu Phương)(100.000 VNĐ) - Anh Tuấn(Pháp Đức)(100.000 VNĐ) - Trương Dũng(Pháp Hạnh)(100.000 VNĐ) Liên Bich(100.000 VNĐ) - Diệu Dương(100.000 VNĐ)

A/ Tổng thu: 21.150.000 VNĐ
>>>DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG BỔ SUNG:
26/ Đức Siêu Thị: 300.000 VNĐ
27/ Lưu Thị Thanh Thảo: 500.000 VNĐ