Tổng kết chương trình bát nui kỳ 60:

I. TỔNG THU: 2,800,000 VND bao gồm số tiền ủng hộ theo danh sách đính kèm lần trước và danh sách ủng hộ bổ sung tiếp như sau:
7. Ms Ánh: 500,000 VND
8. Ms Thân: 500,000 VND

Phương danh quỹ MTW ửng hộ chương trình tháng 8 "Em vui tới trường" lần 6 (ds ngày 9/8)
- Thời gian và địa điểm tổ chức: 9h00 Ngày 27/08/2017 xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
- Địa điểm tổ chức: Trường Tiểu Học xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 60:

1. Ms Ngọc Thảo và bạn: 300.000 VNĐ
2. Nhóm Phật tử:
- Ms Liên Bích 100.000 VNĐ
- Ms Diệu Dương 100.000 VNĐ

Phương danh quỹ MTW ửng hộ chương trình tháng 8 "Em vui tới trường" lần 6 (ds ngày 4/8)
- Thời gian và địa điểm tổ chức: 9h00 Ngày 27/08/2017 xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
- Địa điểm tổ chức: Trường Tiểu Học xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

1.Quỹ lần 14 còn 4.780.000 VNĐ
2.Các khoản tiếp nhận lần thứ 15 gồm 3.500.000 VNĐ tiền mặt và 50kg gạo

Phương danh quỹ MTW ửng hộ chương trình tháng 8 "Em vui tới trường" lần 6 (ds ngày 31/7)
- Thời gian và địa điểm tổ chức: 9h00 Ngày 27/08/2017 xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
- Địa điểm tổ chức: Trường Tiểu Học xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Phương danh quỹ MTW ửng hộ chương trình tháng 8 "Em vui tới trường" lần 6 (ds ngày 30/7)
- Thời gian và địa điểm tổ chức: 9h00 Ngày 27/08/2017 xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
- Địa điểm tổ chức: Trường Tiểu Học xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Phương danh những mạnh thường quân phát tâm ủng hộ chương trình "Hạt Gạo Hạnh Nguyện" lần thứ 15.
Danh sách cập nhật ngày 28/7

CLB Hạnh Nguyện xin trân trọng cảm ơn những nhà hảo tâm đã trợ duyên cho chương trình "Hạt Gạo Hạnh Nguyện" lần thứ 15 (chương trình sẽ được thực hiện vào 8h sáng chủ nhật 30/7).
Danh sách cập nhật ngày 27/7
*****
1.Cô Diệu Thanh: 1.500.000 VNĐ
2.Tik tok: 1.000.000 VNĐ

Tổng kết thu - chi chương trình bát nui kỳ 59:

Thầy xin gửi đến cả nhà bảng thu, chi, và quỹ hiện của chương trình như sau nhé:

>>> THU: 4.300.000 VNĐ
+ Phương danh mạnh thường quân ủng hộ kỳ 59:
- Qui Ngoc: 4.000.000 VNĐ