Tổng kết thu - chi chương trình bát nui kỳ 58:

I. TỔNG THU: 3.500.000 VNĐ trong đó bao gồm các mạnh thường quân ủng hộ bổ sung như sau:
1/ Ms Thân: 500.000 VNĐ
2/ Ms Cầm 200.000 VNĐ

Phương danh quý thành viên hùn phước cúng dường trường hạ chùa Phổ Quang (danh sách cập nhật ngày 10/7)
https://www.facebook.com/events/413975688996017/
----------------------------
- Thời gian cúng dường: 9h00 ngày 16/7/2017 (23/6/Đinh Dậu)
- Số lượng chư Tăng: 75 vị hành giả

Phương danh quý thành viên hùn phước cúng dường trường hạ chùa Phổ Quang (danh sách cập nhật ngày 7/7)
https://www.facebook.com/events/413975688996017/
----------------------------
- Thời gian cúng dường: 9h00 ngày 16/7/2017 (23/6/Đinh Dậu)
- Số lượng chư Tăng: 75 vị hành giả

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 58:

1/ Ms Mai Phương: 200.000 VNĐ
2/ Ms Yến: 200.000 VNĐ

1. Quỹ lần 13 còn 4.620.000 VNĐ

2. Các khoản tiếp nhận lần thứ 14
Tổng cộng 3.400.000 VNĐ tiền ủng hộ

Phương danh quý thành viên hùn phước cúng dường trường hạ chùa Phổ Quang (danh sách cập nhật ngày 3/7
https://www.facebook.com/events/413975688996017/
----------------------------
- Thời gian cúng dường: 9h00 ngày 16/7/2017 (23/6/Đinh Dậu)
- Số lượng chư Tăng: 75 vị hành giả

Phương danh quý thành viên hùn phước cúng dường trường hạ chùa Phổ Quang
https://www.facebook.com/events/413975688996017/
----------------------------
- Thời gian cúng dường: 9h00 ngày 16/7/2017 (23/6/Đinh Dậu)
- Số lượng chư Tăng: 75 vị hành giả

Tổng kết thu - chi chương trình bát nui kỳ 58:

I.TỔNG THU: 3.600.000 VNĐ
Danh sách ủng hộ bổ sung:
1. Cô Thân: 500.000 VNĐ
2. Cô Ngoãn: 500.000 VNĐ

Clb Hạnh Nguyện xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng đã phát tâm trợ duyên cho chương trình "Hạt gạo Hạnh Nguyện" lần 14.
1.Cô Diệu Thanh: 1.500.000 VNĐ
2.Chị Hoàng Lan: 500.000 VNĐ

Danh sách các mạnh thường quân ủng hộ chương trình bát nui kỳ 57:

1/ chị Hạ Miên ( bạn anh Tung Pham Sơn): 500,000 VND
2/ Ông Bà 10: 200.000 VNĐ


3/ Gia Đình Ba La Mật: 200.000 VNĐ
4/ chị Nga Trần (Nguyên Hương): 100.000 VNĐ 
5/ Hiền quán Việt Chay 20k: 100.000 VNĐ 
6/ Nguyễn Anh Tuấn (Pháp Đức): 100.000 VNĐ
7/ Nguyễn Thị Anh Thư (HoaTâm): 100.000 VNĐ
8/ Trương Dũng (Pháp Hạnh): 100.000 VNĐ
9/ Nguyễn Thi Lạc Hồng (Thanh Bich): 100.000 VNĐ
10/ chị Ngọc Thảo: 200.000 VNĐ
11/ anh Hoàng Văn Tuấn và cô Hải Nguyên: 700.000 VNĐ
*****************************************

Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp mọi người vào ngày cuối tuần nhé

thanhyou1