Phương danh quý mạnh thường quân, phát tâm chương trình "Cúng dường gieo duyên tăng ni sinh thi vào học viện khóa 12" cập nhật ngày 17/5
- Thời gian thực hiện: 9h00 sáng đến 4h00 chiều ngày 04/6/2017
- Địa điểm: học viện Phật giáo tại TPHCM cở sở 2 (Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh ,HCM)
- Số lượng cúng dường: 2000 Tăng Ni

Phương danh quý mạnh thường quân, phát tâm chương trình "Cúng dường gieo duyên tăng ni sinh thi vào học viện khóa 12" cập nhật ngày 15/5
- Thời gian thực hiện: 9h00 sáng đến 4h00 chiều ngày 04/6/2017
- Địa điểm: học viện Phật giáo tại TPHCM cở sở 2 (Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh ,HCM)
- Số lượng cúng dường: 2000 Tăng Ni

Phương danh quý mạnh thường quân, phát tâm chương trình "Cúng dường gieo duyên tăng ni sinh thi vào học viện khóa 12" cập nhật ngày 14/5
- Thời gian thực hiện: 9h00 sáng đến 4h00 chiều ngày 04/6/2017
- Địa điểm: học viện Phật giáo tại TPHCM cở sở 2 (Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh ,HCM)
- Số lượng cúng dường: 2000 Tăng Ni

Phương danh quý mạnh thường quân, phát tâm chương trình "Cúng dường gieo duyên tăng ni sinh thi vào học viện khóa 12"
- Thời gian thực hiện: 9h00 sáng đến 4h00 chiều ngày 04/6/2017
- Địa điểm: học viện Phật giáo tại TPHCM cở sở 2 (Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh ,HCM)
- Số lượng cúng dường: 2000 Tăng Ni

Thông báo
* Tổng kết thu chi chương trình "Hạt gạo Hạnh Nguyện" lần 12.

1. Qũy lần 11 còn: 5.195.000 VNĐ

Phương danh quý tấm lòng vàng trợ duyên chương trình từ thiện ngày 30/4 và "Trái tim Hạnh Nguyện" lần 14 (ds ngày 25/4)

1/ Thúy Hà: 200.000 VNĐ
2/ Doan Le Phung: 1.000.000 VNĐ
3/ Tik tok: 1.000.000 VNĐ

Phương danh quý tấm lòng vàng trợ duyên chương trình từ thiện ngày 30/4 và "Trái tim Hạnh Nguyện" lần 14 (ds ngày 22/4)

1/ Chị Oanh Ngo: 500.000 VNĐ
2/ Phụng Phan: 2.000.000 VNĐ
3/ Cô Thuy U Kim Do: 500.000 VNĐ
4/ Cô Ngoan: 500.000 VNĐ

CLB xin chân thành cảm niệm những tấm lòng vàng đã trợ duyên cho chường trình Hạt Gạo Hạnh Nguyện lần thứ 12.

Danh sách cập nhật ngày 22/4
1. Chị Lan 500.000 VNĐ
2. Chị Loan Nguyen 500.000 VNĐ

BTC chương trình "Bát nui thật - Ấm lòng người" kỳ 54 xin được báo cáo thu, chi, quỹ tồn chương trình như sau:
>>> CHI: 4.405.000 VNĐ gồm:
+ 700 chai nước suối: 1.680.000 VNĐ
+ Nấm , nêm nếm gia vị: 1.000.000 VNĐ

Phương danh quý tấm lòng vàng trợ duyên chương trình từ thiện ngày 30/4 và "Trái tim Hạnh Nguyện" lần 14 (ds ngày 20/4)

9/ Loan Lê 500.000 VNĐ
10/ Huong Duong 400.000 VNĐ
11/ Tùng CLB 1.000.000 VNĐ
12/ Huỳnh Thị Ngọc Trâm -La Thị Ái Duyên- Lê Thị Bích Liên Và Nguyễn Thị Trúc Mai: 2.100.000 VNĐ