1. Thầy: 1 ghế
2. Hoàng Lan: 2 ghế
3. Rainy Vũ: 1 ghế
4. Chị Hoa: 2 ghế
5. Mỹ Hạnh: 1 ghế

6. Đức: 1 ghế
7. Cô Hướng Dương: 4 ghế
8. Tùng-CLB: 1 ghế
9. An Brenda: 1 ghế
10. Vô thường: 1 ghế

Tổng số 15 ghế
Các thành viên đăng ký sau, hoan hỷ tham gia vào chương trình khác.
Các thành viên đã được xác nhận tham gia hoan hỷ có mặt theo thời gian và địa điểm để xuất phát.
- 5 giờ 00: tập trung chung cư Bàu Cát trường Tiểu học lê thị hồng gấm
- 5 giờ 30: xuất phát


54