BTC chương trình "Hơi ấm mùa xuân" lần 5 xin được chốt danh sách đăng ký tham gia, kể từ hôm nay. Hẹn các thành viên vào chương trình tiếp theo của CLB.
>>>>danh sách thành viên được xác nhận tham gia như sau:
1. Phạm Nghị 
2. Chị Cầm
3. Cô Sửu

4. Ân:3
5. Hoàng Lan
6. Kim Anh
7. Trung
8. Trung Lớn
9. Phung: 2
10. Kim Dung
11. Chi Như
12. Hằng
13. Đức
14. Tùng
15. Vô Thường
16. Cô song
17. Phi Vủ
18. Chị Hoa
19. A Mỹ: 4
20. Vân : 2
21. An
22. Mỹ Hạnh

18

Tổng số: 29
Các thành viên có tên trên danh sách hoan hỷ đến đúng giờ và địa điểm tập trung cho ngày xuất phát. Nếu có gì thay đổi xin hoan hỷ báo cho BTC trước ngày đi 3 ngày để sắp xếp.

Cảm ơn mọi người đã tham gia/