Chúc mừng năm mới 2017!
Năm mới sắc xuân về cầu chúc cho muốn nhà đều hạnh phúc, trăm họ được an vui, luôn tu phước huệ trọn năm nguyện ước thãy viên thành.

Lễ Phật làm phước đầu xuân, bốn mùa hưng thịnh;
Tụng Kinh phát huệ ngày tết, trọn năm an lành.

Happy New Year 2017 Beautiful Text Picture